Steeds meer automobilisten betrapt op drugsgebruik

Steeds meer automobilisten worden betrapt op rijden onder invloed van drugs, zo blijkt uit cijfers van de Korpsleiding die door NU.nl zijn opgevraagd. In 2017 werden in totaal 1.834 processen-verbaal opgemaakt vanwege drugs in het verkeer en vorig jaar waren dat er al ruim 13.000.

De forse stijging kan deels worden verklaard door een nieuwe werkwijze van de politie. Sinds 2017 gebruiken agenten een speekseltest die kan aantonen of er drugs in het spel zijn. Die test wordt altijd opgevolgd door bloedonderzoek voor bevestiging. De controles zijn volgens de politie het afgelopen jaar niet geïntensiveerd, hoewel niet wordt bijgehouden hoeveel speekseltests er zijn afgenomen. “We hebben de capaciteit niet om die controles uit te breiden”, licht een woordvoerder toe.

Vóór 2017 was het rijden onder invloed van drugs geen losstaand strafbaar feit en werd er dus amper op gecontroleerd. Automobilisten werden toen bekeurd voor afwijkend en excessief rijgedrag, waarbij het rijden onder invloed wél verzwarend kon werken op de strafmaat.

De afgelopen jaren leek de stijging van het aantal betrapte drugsgebruikers iets af te vlakken. Dit jaar werden echter in de eerste twee maanden al ruim 2.650 automobilisten onder invloed van drugs in de kraag gevat. Als die trend doorzet, kunnen er aan het eind van dit jaar maar liefst 16.000 processen-verbaal zijn opgemaakt: bijna een kwart meer dan in 2021.

In de coronacrisis reden mensen minder onder invloed van alcohol, maar het drugsgebruik bleef stijgen

Vooral sporen van cannabis, methamfetamine, cocaïne en opiaten

Portefeuillehouder verkeer Paul Broer zegt dat de politie vooral sporen van cannabis, methamfetamine, cocaïne en opiaten achterhaald. Het gebruik van lachgas is met een meter nog niet testbaar, omdat het effect snel verdwijnt.

Het korps is bezorgd en vreest dat verkeersdeelnemers de invloed van drugs onderschatten. Ook zien agenten dat mensen elkaar veel minder aanspreken op drugsgebruik in het verkeer. “Met alcoholgebruik doen we dat veel meer, met vragen over wie de Bob is”, vervolgt de woordvoerder.

Volgens de politie zijn mensen zich er ook niet bewust van hoelang een bepaalde drug door kan blijven werken. “Bij aanhoudingen zeggen mensen vaak dat zij na gisteravond geen drugs meer hebben genomen. Zij zijn verbaasd dat het nog in hun lichaam zit”, besluit de woordvoerder.