Slechts de helft van de gebouwen in Duitsland is goed verzekerd tegen natuurrampen

In Duitsland is slechts 52% van de gebouwen verzekerd tegen natuurrampen zoals overstromingen. De verschillen tussen de afzonderlijke deelstaten zijn groot. Dit blijkt uit een grafiek van de Duitse Vereniging van Verzekeraars (GDV).

“Veel huiseigenaren onderschatten het risico van zware regenval voor hun huis. Of ze schatten de reikwijdte van hun huiseigenarenverzekering verkeerd in. Veel oudere polissen dekken vaak alleen natuurrampen zoals storm en hagel, maar geen zware regen en overstromingen. Ze missen de aanvullende module van de verzekering tegen natuurrampen, in vaktermen elementaire schadeverzekering”, aldus de verzekeraarsorganisatie