Sedgwick: Aantal recalls in VS in 2022 naar recordjaar

Uit gegevens over recalls  in het derde kwartaal van de VS blijkt dat het aantal teruggeroepen producten dit jaar officieel het hoogste aantal in 20 jaar heeft bereikt. Volgens de product recall index van Sedgwick Brand Protection zijn er 1,22 miljard stuks producten teruggeroepen in de vijf sectoren die in de index worden gevolgd. Daarmee is het vorige record van 1,20 miljard stuks uit 2018 gebroken.

Sinds Sedgwick meer dan twee decennia geleden begon met het bijhouden van recallgegevens, is dit het grootste aantal terugroepacties in een bepaald jaar, en dit is bereikt met nog een volledig kwartaal te gaan in 2022. De algemene stijging werd voornamelijk veroorzaakt door stijgingen in de gemiddelde omvang van de terugroepacties in de farmaceutische industrie en de sector medische hulpmiddelen. Beide sectoren zagen hun gemiddelde omvang met meer dan 500% toenemen. Terwijl het aantal teruggeroepen producten blijft toenemen, worden fabrikanten geconfronteerd met veranderende uitdagingen in verband met regelgeving, aanhoudende geopolitieke kwesties, verstoringen van de toeleveringsketen en een onzekere economische toekomst.

Highlights derde kwartaal

  • Terwijl het aantal teruggeroepen auto’s met 2,9% toenam (tot 252 gevallen), daalde het aantal getroffen voertuigen aanzienlijk (van 9,21 miljoen in het tweede kwartaal tot 5,23 miljoen in het derde kwartaal). In slechts twee kwartalen van de afgelopen 10 jaar was het gemiddelde aantal recalls  kleiner;
  • Het aantal teruggeroepen consumentenproducten nam in het derde kwartaal licht toe tot 66, tegen 65 in het tweede kwartaal van 2022. Het aantal teruggeroepen eenheden daalde met 19,2% tot 5,43 miljoen in Q3 2022;
  • Terwijl het aantal door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) teruggeroepen levensmiddelen en dranken in het derde kwartaal met 18,3% daalde (tot 98 stuks), steeg de gemiddelde omvang ervan met 158,3% tot 592.121 stuks. De recalls van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) stegen daarentegen met één, tot 14 gevallen in het derde kwartaal van 2022, waarbij de gemiddelde omvang met 56,4% daalde tot 32.631 kilo;
  •  De recalls van medische hulpmiddelen daalden in het derde kwartaal van 2022 met 16,8% tot 223 gevallen. Het aantal getroffen eenheden steeg echter aanzienlijk met 411,0% tot 51,48 miljoen;
  • Hoewel het aantal teruggeroepen geneesmiddelen in het derde kwartaal met 13,8% daalde tot 81, heeft de sector tot nu toe het op één na hoogste aantal teruggeroepen eenheden ooit meegemaakt, met 107,19 miljoen getroffen eenheden.

Vooruitzichten 2023

  • Terwijl de auto-industrie zich blijft richten op duurzaamheid, heeft de Amerikaanse regering de Inflation Reduction Act aangenomen, die een reeks voordelen biedt om het gebruik van elektrische voertuigen te vergroten. Fabrikanten zullen echter voor vergelijkbare uitdagingen in de toeleveringsketen komen te staan als ze aan de vraag willen voldoen. Over-the-air (OTA) updates komen steeds vaker voor, wat het voor fabrikanten gemakkelijker maakt om aan de terugroepvereisten te voldoen. De wetgevers en regelgevende instanties van de staten zullen mogelijk regelgeving opstellen om de leveringsprocedure voor OTA-updates te verduidelijken;
  • In de sector consumentenproducten heeft de Federal Trade Commission (FTC) een leidende rol gespeeld bij de bescherming van het “recht op reparatie” van consumenten, door op te treden tegen bedrijven die volgens haar de keuzemogelijkheden van consumenten beperken. De regeringen van de staten volgen dit voorbeeld en de wetgevers van New York werken aan uitgebreide wetten inzake het recht op reparatie. Andere staten en zelfs federale regelgevende instanties zullen zich waarschijnlijk bij de inspanningen aansluiten met nieuwe wetten;
  • In de voedsel- en drankenindustrie kan verandering komen, aangezien sommige leden van het Congres de wens hebben geuit om de voedselwetgeving in de VS te herzien door één enkel agentschap voor voedselveiligheid op te richten. De Food and Drug Administration (FDA) ondervindt nog steeds de gevolgen van het tekort aan zuigelingenvoeding eerder dit jaar en bracht een intern rapport uit over haar reactie met aanbevelingen voor verbeterpunten.                                                         
  • In de sector medische hulpmiddelen heeft de Food and Drug Administration (FDA) een definitieve leidraad gepubliceerd die duidelijkheid moet scheppen over de soorten softwarefuncties voor Clinical Decision Support (CDS) die onder de definitie van ‘hulpmiddel’ vallen. Delen van de richtsnoeren kunnen erop wijzen dat de FDA CDS-functies actiever zal reguleren als Software as a Medical Device (SaMD), wat nieuwe uitdagingen voor fabrikanten met zich meebrengt;
  • In het derde kwartaal leek de Food and Drug Administration (FDA) strenger toe te zien op de naleving van de Good Manufacturing Practice (GMP) processen, door in minder dan twee maanden tijd vier waarschuwingsbrieven aan bedrijven te sturen. In het vierde kwartaal zal de regelgeving waarschijnlijk strenger worden gecontroleerd, aangezien de FDA doorgaat met beoordelingen van de regelgeving op afstand en waarschijnlijk waarschuwingsbrieven zal blijven versturen over receptvrije geneesmiddelen en mogelijke overtredingen van de GMP;

In het derde kwartaal nam de regelgevingsactiviteit niet af, en we kunnen verwachten dat regelgevers en wetgevers de naleving en processen in elke sector nauwlettend zullen blijven volgen”, waarschuwde Chris Harvey, Sedgwick senior vice president brand protection. “Economische onzekerheid en aanhoudende geopolitieke kwesties, evenals aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketens, zullen grotere risico’s voor bedrijven vormen. Ze zullen de regelgeving op nationaal en federaal niveau op de voet moeten volgen en regelmatig hun terugroep-, crisis- en communicatieplannen moeten evalueren en bijwerken om rekening te houden met nieuwe risico’s.”

Om het laatste rapport te downloaden, bezoek het U.S. product recall index rapport:https://marketing.sedgwick.com/acton/media/4952/2022-us-edition-3-recall-index-report-download