Risico op recalls blijft overheersen nu Amerikaanse regelgevende onderzoeken in verschillende sectoren doorgaan


De terugroepactiviteit in de VS is teruggekeerd naar het niveau van vóór de pandemie op basis van de meest recente gegevens over het terughalen  van producten uit de markt, waaruit blijkt dat er voor het tweede kwartaal op rij meer dan 850 terugroepgebeurtenissen waren. Hoewel het aantal recalls in het tweede kwartaal van 2023 met minder dan één procent is gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal, zijn ze nog steeds hoger dan alle voorgaande kwartalen tussen het eerste kwartaal van 2019 en het vierde kwartaal van 2022, volgens het meest recente Amerikaanse product recall indexrapport van Sedgwick brand protection, waarin gegevens over recalls  in vijf belangrijke sectoren worden geanalyseerd

.

Het aantal teruggehaalde defecte eenheden in Q2 2023 steeg met 13,7% ten opzichte van Q1 2023. Het totale aantal uit de markt gehaalde eenheden in de eerste twee kwartalen van 2023 is misschien niet genoeg om de vereiste drempel te halen voor een derde opeenvolgend recordjaar voor het aantal gerecallde eenheden. Maar met meer dan 439 miljoen teruggeroepen eenheden tussen januari en juni 2023 en als de huidige trends zich voortzetten, is het mogelijk dat het aantal teruggeroepen eenheden in 2023 opnieuw de grens van één miljard overschrijdt.

Belangrijkste terugroepacties in de eerste helft van 2023

  • Het aantal teruggeroepen auto’s daalde in het tweede kwartaal van 2023 met 4,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het steeg echter met 8,0%, waarbij de meeste auto’s uit de markt werden gehaald vanwege terugspringende beveiligingssystemen;
  • Het aantal teruggeroepen consumentenproducten daalde met 19,1% van Q1 tot Q2 2023, met 76 gevallen. Brand was het belangrijkste gevaar per gebeurtenis, genoemd in 14 terugroepacties. Per volume was rijt- of scheurwonden verantwoordelijk voor de meeste teruggeroepen eenheden, goed voor 63,6% van alle eenheden;  
  • Het aantal teruggeroepen voedingsmiddelen door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) steeg met 30,8% tussen Q1 en Q2 2023, met 153 gevallen. Niet-opgegeven allergenen waren de belangrijkste oorzaak van terugroepacties voor het tiende achtereenvolgende kwartaal en werden genoemd in meer dan de helft van de terugroepacties in Q2 2023. Het aantal terugroepacties van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) steeg met 54,4% van 11 in Q1 2023 naar 17 in Q2 2023. Het aantal teruggeroepen kilo’s daalde tot 365.665, wat aanzienlijk lager is dan de cijfers voor Q1 2023 (-87,3%).
  • Het aantal teruggeroepen medische hulpmiddelen daalde in Q2 2023 met 4,4% tot 241, waarbij kwaliteitsproblemen voor het eerst sinds Q1 2016 verantwoordelijk waren voor het merendeel van de teruggeroepen producten. Het aantal teruggeroepen eenheden daalde ook in Q2 2023, met 20,3% tot 66,4 miljoen.
  • De farmaceutische industrie zag het recalls  licht dalen van 144 in het eerste kwartaal van 2023 naar 135 in het tweede kwartaal, hoewel dit kwartaalgemiddelde nog steeds veel hoger is dan alle geregistreerde kwartalen vóór 2023. Steriliteitsproblemen waren de belangrijkste oorzaak van zowel het aantal recalls als het totaal uit de markt gehaalde  eenheden in het tweede kwartaal van 2023

Verwachtingen voor de tweede helft van 2023

  • Regelgevers, wetgevers en consumenten zullen zich blijven richten op de recente toename van het aantal autodiefstallen en op de vraag in hoeverre fabrikanten verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van de tekortkomingen van antidiefstalapparatuur. Fabrikanten moeten de reactie van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) op een brief van 18 procureurs-generaal volgen, die kan leiden tot een verplichte terugroeping van de betrokken voertuigen. Net als in de afgelopen kwartalen zal de industrie zich blijven richten op wet- en regelgeving om het gebruik van elektrische voertuigen (EV) te bevorderen.
  • De Amerikaanse Consumer Product Safety Commission (CPSC) heeft een duidelijke intentie uitgesproken om de secundaire markten verder te reguleren, vooral met betrekking tot de verantwoordelijkheden van fabrikanten en marktpartijen om consumenten te informeren over teruggeroepen producten en deze van de markt te verwijderen. Fabrikanten en winkeliers zullen zich vertrouwd willen maken met nieuwe wetgeving zoals de INFORM Act en recente mededelingen en richtlijnen van de CPSC en de Federal Trade Commission (FTC).
  •  De FDA onderzoekt nieuwe regels voor online kruideniers om ervoor te zorgen dat ze consumenten volledige en nauwkeurige voedingsinformatie geven. Het agentschap is ook nog bezig met de voorgestelde herstructurering van het Human Foods Program, dat invloed kan hebben op de manier waarop de industrie in de toekomst wordt gereguleerd.
  • Techchnologie in medische hulpmiddelen zal in de rest van 2023 een belangrijk aandachtspunt zijn voor regelgevende instanties en andere belanghebbenden. De FDA heeft ontwerprichtlijnen uitgegeven met betrekking tot het vergemakkelijken van het marketinggoedkeuringsproces voor hulpmiddelen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en machinaal leren (AI/ML). De FDA, evenals andere regelgevende instanties zoals de FTC, houden zich bezig met zorgen over inbreuken op gegevensbeveiliging en cyberbeveiliging in medische hulpmiddelen, wat waarschijnlijk zal resulteren in nieuwe richtlijnen of voorschriften voor fabrikanten.

De FDA volgt het voorbeeld van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en herziet haar richtlijnen voor klinische proeven, waarbij ze zich specifiek richt op gedecentraliseerde klinische proeven. Net als de internationale regelgevers wil de FDA innovatie stimuleren en haar verwachtingen voor toezicht verduidelijken. Kunstmatige intelligentie in de ontwikkeling van geneesmiddelen en biologische producten is ook een zorg voor de FDA en zal een belangrijk onderwerp blijven in alle sectoren.

“Evoluerende risico’s als gevolg van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, maar ook de toegenomen controle van consumenten zullen fabrikanten voor nieuwe uitdagingen stellen, zelfs als ze blijven kampen met strenger toezicht van regelgevende instanties”, zegt Chris Harvey, Sedgwick senior vice president brand protection. “Aangezien regelgevers hun productaansprakelijkheid willen uitbreiden van fabrikanten naar retailers en beheerders van secundaire markten, zullen grondige en goed geteste terugroep- en crisisplannen cruciaal worden om de uitdagingen op de markt het hoofd te bieden.”

Download hier de recallindex” Sedgwick’s U.S. 2023 edition 2 recall index page.