RIMS-onderzoek belicht beste praktijken om opkomende risico’s aan te pakken

Het integreren van overwegingen over opkomende risico’s in een doorlopend rikmanagementprogramma is noodzakelijk om toekomstige verrassingen te voorkomen, strategische doelstellingen te bereiken en op lange termijn waarde te leveren, zo komt naar voren in een onlangs gepubliceerd RIMS Executive Report ‘Navigating the Complexities of Emerging Risks’. Op basis van de bevindingen van een recente enquête onderzochten de leden van de RIMS Strategic and Enterprise Risk Council de lessen die zijn getrokken uit de pandemie en schetsten zij effectieve praktijken om riskprofessionals verder te ondersteunen bij hun inspanningen om opkomende risico’s proactief aan te pakken en te benutten.

“In het licht van zoveel onzekerheid en volatiliteit hebben leidinggevenden van bedrijven   over de hele wereld hun riskmanagementteams uitgedaagd om oplossingen te identificeren, te beoordelen en te leveren om de organisatie voor te bereiden op de gevolgen van opkomende risico’s”, zegt RIMS-voorzitter Patrick Sterling. “En hoewel de omvang en de snelheid van die risico’s moeilijk te meten zijn, zijn er gemeenschappelijke praktijken die riskprofessionals kunnen integreren om besluitvormers mondiger te maken, waarde aan te tonen en de organisatie in de juiste richting te sturen.”

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn onder meer:

  • 95% geeft aan dat de trigger voor het hercategoriseren van een risico van opkomend naar actief of doorlopend, het begrijpen van de impact is;
  • Toch houdt slechts 27% van de respondenten in hun risicobeoordelingen rekening met de impact van opkomende risico’s, terwijl nog minder (23%) de waarschijnlijkheid van deze potentiële onbekende risico’s in kaart brengt;
  • Bij het scannen van toekomstige risico’s kijkt slechts 24% drie tot vijf jaar vooruit;
  • Slechts 34% houdt rekening met opkomende risico’s tijdens het proces van strategiebepaling.

Praktijken om te reageren op opkomende risico’s

In het rapport worden de volgende veelvoorkomende praktijken beschreven die door risicoprofessionals worden gebruikt om opkomende risico’s te beperken of erop te reageren:

  • Ontwikkeling van strategieën voor risicorespons;
  • Identificeren van meer specifieke opkomende risicoscenario’s en bijbehorende reactieplannen;
  • Identificeren van leidende risico-indicatoren voor doorlopende monitoring; en
  • Afzonderlijk rekening houden met opkomende kansen en plannen.

Kijk hier voor het volledige rapport: Navigating Complexities of Emerging Risks report