Resultaten Europees project brandstatistiek gepubliceerd

Is er een uniforme aanpak mogelijk voor het verzamelen van brandstatistiek in de Europese Unie? Dat heeft het Europees onderzoeksproject EU FireStat onderzocht. In het Fire Technology Journal zijn recentelijk twee wetenschappelijke artikelen over het onderzoek gepubliceerd.

De analyse van de huidige stand van de brandstatistieken en het verzamelen van gegevens in Europa en andere landen is nodig om het bewustzijn te vergroten over hoe brandincidenten gebouwen beïnvloeden en om pan-Europese brandpreventie- en brandbeperkende maatregelen te ondersteunen. De verzamelde terminologie en gegevens met betrekking tot brandincidenten in gebouwen in de EU-lidstaten werden in kaart gebracht om zinvolle datasets te verkrijgen om gemeenschappelijke terminologie, verzamelingsmethodologie en gegevensinterpretatiesysteem te bepalen.

Literatuuronderzoek

Uit een uitgebreid literatuuronderzoek is gebleken dat systemen voor het verzamelen van brandgegevens een belangrijke rol hebben gespeeld bij het informeren van brandbestrijdingsstrategieën, evidence-based planning, preventie en educatieve programma’s. Ook is gekeken naar verschillen en overeenkomsten tussen systemen voor het verzamelen van brandgegevens.

De hoeveelheid en kwaliteit van de informatie in brandregistratiesystemen blijken te worden beïnvloed door de complexiteit en structuur waarmee de gegevens worden verzameld. De analyse onderzocht ook de bestaande brandstatistieken in de EU-lidstaten en enkele andere landen.Ten slotte werd een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd naar het aantal branden, doden en gewonden bij brand van 2009 tot 2018 in verschillende landen op basis van gegevens uit een rapport van de CTIF. De trends lieten verschillen zien die toe te schrijven zijn aan de bestaande brandstatistische praktijken in termen van terminologie en gegevensverzameling en interpretatie.

De resultaten bieden relevante informatie over brandveiligheid op Europees niveau en moeten worden gebruikt als leidraad voor de ontwikkeling van meer uniforme brandstatistieken in heel Europa.

NIPV een van de deelnemers

NIPV heeft aan het project deelgenomen namens de European Fire Safety Alliance (EuroFSA). Lector Brandveiligheidskunde Lieuwe de Witte is trots op de kennis en ervaring die zijn lectoraat heeft ingebracht in dit project: “NIPV was gevraagd om aan het EU-project mee te werken vanwege onze aanpak van het verzamelen en analyseren van fatale woningbranden, die internationaal al langer bekend is en veel lof oogst. Het is mooi dat we onze expertise ook internationaal hebben kunnen inzetten en NIPV internationaal weer op de kaart hebben kunnen zetten.”

Bron: Brandveilig.com