Rapport PCICC: Nieuw onderzoek wijst uit dat natuurrampen een steeds grotere rol spelen bij faillissementen van schadeverzekeraars


Natuurrampen zoals orkanen, bosbranden en aardbevingen worden een steeds grotere oorzaak van faillissementen bij schadeverzekeraars, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerde analyse in het rapport “When, Where and How Often Insurers Failures” van de Property and Casualty Insurance Compensation Corporation (PCICC). Daarin staat bovendien dat verzekeraars van oudsher goed zijn in het managen van catastroferisico’s, maar dat er aanwijzingen zijn dat dit een steeds grotere bron van zorg wordt onder schadeverzekeraars. Uit het onderzoek blijkt dat natuurrampen de primaire oorzaak zijn van ongeveer 30% van de wereldwijde faillissementen bij schadeverzekeringen in 2021 en 2022.

“Historisch gezien zijn de oorzaken van faillissementen goed bekend, waaronder slechte risicoselectie, slechte prijsstelling, ontoereikende schadereservering en bedrijfscomplexiteit”, aldus PCICC in zijn rapport. “Maar ons onderzoek benadrukt ook een nieuwe en snel evoluerende solvabiliteitsbedreiging. Meer bedrijven gaan failliet door natuurrampen. Simpelweg kan gesteld worden dat het klimaatrisico het solvabiliteitsrisico lijkt te vergroten.”

Het rapport noemt catastroferisico’s als een primaire of secundaire oorzaak waardoor de afgelopen jaren veel verzekeraars failliet zijn gegaan, ook in de VS:

  • Real Legacy Assurance Co. in Puerto Rico in 2017 als gevolg van de orkanen Irma en Maria;
  • Merced Property and Casualty Co. door een kampvuur in 2018;
  • Access Home Insurance Co., State National Fire Insurance Co. en Americas Insurance Co. vanwege de orkanen Laura, Delta, Zeta en Ida in 2021;
  • De orkanen in de opsommingsteken hierboven veroorzaakten ook het faillissement van Lighthouse Excalibur Insurance Co., Southern Fidelity Insurance Co. en Weston Property & Casualty Insurance Co. in 2022; en
  • FedNat Insurance Co. in 2022 als gevolg van een ijsstorm in Texas en orkaan Ida in Florida.

Aangezien de trend relatief nieuw is, haar analyse nog niet sluitend is en dat het cijfer voor 2021 en 2022 ‘moet worden opgemerkt als een uitschieter’. De in Canada gevestigde organisatie zegt dat het 19 jaar geleden is dat een schadeverzekeraar in Canada failliet ging en noemt ‘significante verbeteringen in de bedrijfsvoering, het bestuur en het toezicht’ als drijvende krachten achter het succes in de afgelopen twee decennia.

“Enkele van deze prudentiële verbeteringen zijn risicogebaseerde regelgeving en risicogebaseerde kapitaalvereisten, implementatie van best practices op het gebied van enterprise risk management, verbeterde wettelijke financiële verslaglegging, meer verfijnde en rigoureuze actuariële en boekhoudkundige standaarden, evenals technologische vooruitgang die betere analyse van risicogegevens mogelijk maakt”, aldus PCICC. “Alles bij elkaar betekenen deze verbeteringen dat verzekeraars veel geavanceerder zijn geworden in hun kernactiviteiten van prijsstelling, risicoselectie en schatting van schades.”PCICC voegt eraan toe dat verbeterde rapportagemogelijkheden hebben bijgedragen aan meer transparantie over risico’s, blootstellingen en trends in schadeontwikkeling.

Het rapport zei ook dat Canadese schadeverzekeraars sinds 2004 de goede kant op gaan, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze immuun zijn voor mislukkingen. Beloning vereist risico,” meldt het rapport. “Ook in de toekomst zullen verzekeraars in de toekomst vrijwel zeker weer failliet gaan. En – zoals ons onderzoek laat zien – in andere rechtsgebieden over de hele wereld gebeuren ze nu.”

Het bedrijf zegt dat sinds 2000 wereldwijd  547 levens- en schadeverzekeraars  failliet zijn gegaan. Gemiddeld gaan er wereldwijd 24 verzekeraars per jaar failliet: gemiddeld 17 schadeverzekeraars, zes levensverzekeraars en één gecomineerde schade- en levensverzekeraar per jaar. “Ons onderzoek toont aan dat faillissementen van verzekeraars relatief zeldzaam zijn, maar duidelijk nog steeds voorkomen”, aldus PCICC. “Interessant is dat veel rechtsgebieden aanhoudende rustige periodes kennen, die misschien wel 10 of zelfs 20 jaar duren, waarin er helemaal geen faillissementen zijn. Maar als er toch insolventies plaatsvinden, gebeurt dat vaak in clusters met meerdere verzekeraars die failliet gaan in een periode van twee tot drie jaar. Daarna keert de marktstabiliteit meestal terug.”

PCICC zegt dat het doel van het rapport, dat nu voor de 17e keer verschijnt, is om het bewustzijn te vergroten dat verzekeringsfaillissementen nog steeds voorkomen, om bij te dragen aan het wereldwijde begrip van het onderwerp en om oorzaken en red flags  te identificeren. Andere doelstellingen zijn om een stem te geven aan consumenten en om relevant te blijven voor de Canadese wetgevers en toezichthouders.

Het rapport maakt onderscheid tussen vrijwillige uittredingen, waarbij verzekeraars uit eigen beweging hun werkzaamheden staken, en onvrijwillige uittredingen waarbij een regelgevende instantie het vertrouwen in de levensvatbaarheid van een bedrijf verliest of van mening is dat het bedrijf zich op een onacceptabele manier gedraagt. Er zijn tot nu toe een aantal vrijwillige uittredingen geweest in de VS, maar geen daarvan was expliciet gekoppeld aan rampen.