PWC’s biennial insurance Banana Skins: Cybercrime, regelgeving en technologie vormen grootste bedreigingen voor verzekeraars


Criminaliteit, regulering en technologie zijn de drie grootste zorgen voor verzekeraars wereldwijd, zo blijkt uit het nieuwe tweejaarlijkse ‘Banana Skins’onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PWC) in samenwerking met het Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI in 47 landen. Criminaliteit, met name cybercriminaliteit, wordt in het rapport genoemd als de grootste bedreiging voor de wereldwijde verzekeringssector in de komende twee tot drie jaar. Twee jaar geleden werd de lijst aangevoerd door technology, gevoelgd door (cyber)crime en veranderingen in het management.

Hoewel de wereldwijde verzekeringssector zich grote zorgen maakt over de kwetsbaarheid van legacysystemen, is een punt van zorg dat door alle respondenten wordt genoemd, dat verzekeraars de potentiële kosten van cybercriminaliteit onderschatten wanneer zij polissen afsluiten. Een ander punt is dat verzekeraars met onduidelijke polisvoorwaarden kunnen worden blootgesteld aan rechtszaken of reputatieschade als zij of hun klanten andere verwachtingen hebben van wat de polis dekt.

Volgens het rapport is de toename van regelgevingsrisico’s de op een na grootste zorg van verzekeringsprofessionals wereldwijd, als gevolg van de invoering van maatregelen zoals Solvency II en IFRS 17.Specifieke punten van zorg die door respondenten uit het onderzoek naar voren werden gebracht, zijn onder meer de hoeveelheid nieuwe regels die worden geïmplementeerd, evenals de bijbehorende kosten en nalevingslasten, die volgens veel respondenten productinnovatie en concurrentie in de weg staan.

De op twee na grootste bedreiging voor de mondiale verzekeringssector is volgens het rapport van PWC de behoefte aan bedrijfs- en technologische modernisering. Centraal in de antwoorden op het onderzoek stond de opvatting dat veel spelers in de sector gebukt gaan onder oude bedrijfsmodellen en een IT-infrastructuur die slecht is toegerust om de veranderende eisen van de sector aan te kunnen.

.Insurtechs daarentegen werden door de respondenten in het algemeen gezien als bedrijven die snel inspelen op digitale eisen. Het risico hierbij is echter dat de respondenten vrezen dat insurtechs te snel gaan en niet de juiste bescherming bieden. Sommigen stelden ook dat insurtechs ten onrechte minder gereguleerd zijn dan traditionele verzekeraars, waardoor ze mogelijk in het voordeel zijn ten opzichte van gevestigde verzekeraars en mogelijk risicovol gedrag in de hand werken..

De Top-10 risico’s worden gecompleteerd door klimaatverandering (was 6), de rentestand (10), talentvolle medewerkers (8), veranderingen in management (3), concurrentie (7), de beleggingsresultaten (5) en macro-economische ontwikkelingen (9).

De totale lijst telt 23 risico’s. Dat zijn politieke risico’s (11), kostenreductie (12), beveiligingsrisico’s (-), reputatie (13), prijsstelling (-), sociale veranderingen (18), producten (-), businessmodellen (-), beschikbaarheid van kapitaal (20). Kredietrisico’s (17), kwaliteit van het management (16), zakelijk drag/business conduct (15) en corporate governance (19)