Philippine Stevens aangesteld als directeur-bestuurder bij Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s

Bij het onlangs opgerichte Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s is Philippine Stevens aangesteld als directeur-bestuurder. Zij werkte de afgelopen ruim drie jaar als Projectleider Risicomanagement en Verzekeringen Veriligheidsregio’s en daarvoor gedurende ruim 12 jaar bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Warerlands als Adviseur Juridische Zakjen en  Coordinator Verzekeringen en Jurisch beleidsmedewerker, bijna 2,5 jaar als Juridisch bbeleidmedeweker Veiligheidsregio Kennemerland en ,5 jaar als Jurist BraNDWEER BIJ Gemeente Velsen.

Het Veiligheidsberaad heeft in zijn vergadering van 1 juli jl. ingestemd met het voorstel voor de oprichting van een ‘Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s’. Het is de eerste stap naar een nieuwe collectieve regeling voor medewerkers van de veiligheidsregio’s, als hen een dienstongeval overkomt. Voor de uitvoering wordt een expertisebureau opgezet dat zich richt op de financiering en uitvoering van de collectieve regeling. Een Waarborgfonds van en voor de veiligheidsregio’s maakt eveneens deel uit van de voorgestelde verbeteringen, die naar verwachting in 2024 in zullen gaan.