PEP controle onderdeel CIS dienstverlening

Deze zomer zal de dienstverlening van CIS worden uitgebreid met de mogelijkheid ook Politically Exposed Persons (PEP’s) te controleren. CIS sluit een contract met ProManIt Europe bv, vertegenwoordiger van Info4C in Nederland. CIS geeft hiermee invulling aan de wens van verzekeraars en volmachten alle wettelijk verplichte controles via de CIS dienstverlening aan te bieden.

Onder PEP’s worden personen verstaan, die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. In het geval dat de cliënt of de UBO een PEP is, dienen verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen te worden getroffen. Verzekeraars en volmachten die onder Wwft toezicht vallen(Leven/Pensioenen) zijn verplicht deze controle uit te voeren. CIS heeft onderzocht op welke wijze zij haar deelnemers het best kan ondersteunen bij dit proces. In samenspraak is gekozen voor de PEP lijst zoals geleverd door ProManIt.

Hoe gaat de controle in zijn werk?

De PEP lijst wordt in het derde kwartaal van 2021 onderdeel van de CIS dienst Compliancy Check, laatstgenoemde dienst wordt al vele jaren door verzekeraars en volmachten ingezet om sanctielijsten te controleren in verband met naleving van de Sanctiewetgeving. CIS deelnemers kunnen straks zelf beslissen of ze de PEP lijst onderdeel willen laten uitmaken van hun controles. Over de exacte datum van beschikbaarheid informeert CIS haar deelnemers deze zomer.

Waarom deze toevoeging?

Controles die (voor een deel van de deelnemers) verplicht zijn vanuit wet- en regelgeving horen bij CIS als partner van en voor verzekeraars en hun volmachten. Door de PEP lijst toe te voegen kunnen alle verplichte controles rechtstreeks via CIS worden uitgevoerd zonder verdere tussenkomst van datadealers.

Wat zijn de voordelen voor CIS deelnemers?

• Efficiency in processen (geen verschillende applicaties, maar 1 controle instrument via CIS).

• Volmachtgevers hebben hiermee de PEP controle voor hun volmachten ingeregeld en kunnen eventueel separaat in rekening gebrachte kosten schrappen.

 • Ook schadeverzekeraars kunnen desgewenst PEP controle onderdeel laten uitmaken van hun CDD/KYC controles (geen gefragmenteerde controle per branche, maar CDD voor de ‘concern’-klant).

• Inkoopvoordeel voor verzekeraars. De toevoeging van PEP wordt bekostigd uit de algemene middelen van CIS zonder verhoging van de deelnemersbijdrage. Verzekeraars kunnen desgewenst hun rechtstreekse contract met de huidige leverancier van PEP data beëindigen en de eventuele overeenkomst met een datadealer herzien.

Bij de foto: Klaas de Groot (ProManIt) en Anne van Doorn (CIS) ondertekenen het contract