Pandemieën, klimaatverandering en cyberrisico’s voeren AXA’s risicolijst aan

AXA’s jaarlijkse Future Risk Report 2020,  een ranglijst van de tien belangrijkste opkomende risico’s , wordt dit jaar gedomineerd  door het Corona-virus. Eerder onderschatte risico’s met betrekking tot pandemieën en infectieziekten gaan in een jaar tijd van de 8e naar de 1e plaats . Het werd door 56% van die experts uitgeroepen tot een groot risico, vergeleken met 23% een jaar geleden zo blijkt uit de gisteren (1 oktober) verschenen zevende editie van haar Future Risks Report, dat werd gehouden onder 20.000 riskmanagementspecialisten en consumenten over de gehele wereld .   

Het risico dat verband houdt met klimaatverandering komt op de tweede plaats met 54% en daalt van de hoogste plek die het al jaren aanhoudt. Klimaatverandering blijft het grootste risico in Europa, maar zakt naar de derde plaats in Azië en Amerika. De daling is vooral uitgesproken in Noord-Amerika, waar het aandeel experts dat dit risico groot vindt, is gedaald van 71% in 2019 naar 46% in 2020.

Het cyberbeveiligingsrisico, dat op de derde plaats staat met 51%, wordt dit jaar steeds belangrijker door de nieuwe en wijdverbreide toepassingen  van technologie en de explosie van cyberaanvallen tijdens de lockdown. Het cyberrisico wordt door 47% van de experts gezien als de belangrijkste bedreiging voor de veiligheid,  vergeleken met 37% vorig jaar. Het risico van sluiting van essentiële diensten en kritieke infrastructuur na een cyberaanval is ook toegenomen: met 7 procentpunten naar 51%.  

Geopolitieke     instabiliteit nemen de vierde plaats in met 38%, met een aanzienlijke toename van het risico van digitale oorlogsvoering tussen landen, die experts beschouwen als de belangrijkste nieuwe veiligheidsdreiging. Ten slotte kwam het risico van sociale onrust, dat volgens 33% van de experts een groot risico vormt, op de vijfde plaats.

De volledige top tien risico’s zijn:

De riskmanagementdeskundigen noemende de volgende tien risico’s het vaakst:

  1. Pandemieën en infectieziekten 56%
  2. Klimaatverandering 54%
  3. Cybersecurityrisico’s 51%
  4. Geopolitieke instabiliteit 38%
  5. Maatschappelijke onvrede en lokale conflicten 33%
  6. Nieuwe bedreigingen voor de beveiliging 30%
  7. Macro-economische risico’s 24%
  8. Natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteitsrisico’s 22%
  9. Financiële risico’s 21%
  10. Milieu en andere vervuiling 20%

Het publiek voelt zich ondertussen het meest kwetsbaar voor gezondheids- en computergerelateerde risico’s. Beiden scoren 6,1 op een schaalverschuiving van nul naar tien, waarbij tien zeer kwetsbaar zijn. Vervolgens komen klimaatveranderingsrisico’s op 5.9, verkeersrisico’s op 5.7 en financiële risico’s op 5.6.

 
De top tien lijst is:

1. Gezondheidsrisico’s 6.1

2. Computergerelateerde risico’s 6.1

3. Risico’s van klimaatverandering 5.9

4. Verkeersrisico’s 5.7

5. Financiële risico’s 5.6

6. Voedselrisico’s 5.4

7. Natuurlijke risico’s 5.3

8. Het risico van werkloosheid 5.1

9. Het risico te worden overvallen of bestolen 5.1

10. Het risico van een aanslag / terrorisme 4.9

Thomas Buberl, CEO van AXA, merkte op: “Deze zevende editie wordt natuurlijk gekenmerkt door de uitzonderlijke context van de Covid-19-pandemie.  Het benadrukt gezondheid als een belangrijk probleem, dat we als een positieve verschuiving beschouwen, omdat we het jarenlang hebben s onderschat.  Dit mag echter geen invloed hebben op de strijd tegen klimaatverandering, die nog steeds de belangrijkste en meest urgente uitdaging van onze tijd is. In lijn met vorig jaar belicht de editie van dit jaar de toenemende onderlinge samenhang van risico’s, waarbij wordt opgeroepen tot collectieve en gecoördineerde oplossingen om de veerkracht van onze economieën en samenlevingen te versterken.”

 De 2020-editie van het Future Risks Report is beschikbaar op de AXA-website op: https://www.axa.com/en/press/publications/future-risks-report-2020