Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat risico’s omwonenden door uitstoot industrie onderzoeken

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar de wijze waarop burgers in Nederland worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange schadelijke industriële uitstoot en lozingen. Blootstelling aan industriële stoffen kan schade veroorzaken aan de gezondheid. Dit kan door eenmalige uitstoot of lozing zijn, maar ook door een opeenstapeling van stoffen in de loop van de tijd.

Onderdeel van het onderzoek is in hoeverre rekening wordt gehouden met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot.

De Raad onderzoekt hiervoor de situatie rondom Tata Steel in IJmuiden en mogelijk ook andere industriële complexen in Nederland waar dezelfde problematiek speelt.