Onderzoek Europese risk- en insurancemanagers: tweederde verwacht verdere premieverhoging bij komende renewal, 42% meldt verslechtering relatie met verzekeraar, 51% overweegt captive


Ruim twee van de vijf (42%) van de risk- en insurancemanager is van mening dat hun relatie met de verzekeraar het afgelopen jaar is verslechterd, 29% spreekt van een verbetering en 28% geeft aan dat deze gelijk is gebleken. Daarnaast geeft bijna tweederde (65%) tijdens de komende renewalronde een verdere premieverhoging te  verwachten en slechts twee procent een premieverlaging. Bovendien zegt 51% de oprichting van een captive te overwegen. Dat zijn enkele uitkomsten uit een onderzoek van Commercial Risk Europa onder Ferma-leden, die deze week zijn gepresenteerd tijdens het Ferma Forum in Kopenhagen.

Bij de Europese risk- en insuracemanagers staan macro-economische, financiële en politieke instabiliteit momenteel bovenaan de agenda. Dat is een andere uitkomst van het door HDI Global SE gesponsorde Risk Frontiers Europe onderzoek. De deelnemers aan het onderzoek waren het erover eens dat de wereld onzekerder aanvoelt, vooral na de oorlog in Oekraïne en alle gevolgen daarvan.

Het feit dat deze grote gebeurtenissen steeds vaker lijken voor te komen, was een thema dat terugkwam in de enquête, waaraan riskmanagers uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Nederland, België, Italië, Denemarken, Zweden en het VK deelnamen. “Het is dan ook geen verrassing dat ongeveer 32% van de ondervraagde risicomanagers zei veel last te hebben van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, terwijl 50% zei enige last te hebben gehad en slechts 18% zei er geen last van te hebben.

Bezorgd

De onderlinge verbondenheid van risico’s werd ook benadrukt door veel van de riskmanagers die deelnamen aan het onderzoek, waarbij werd gewezen op Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de energieprijzen. Velen vrezen een winter van ontevredenheid in de aanloop naar 2023, met snel stijgende energierekeningen voor de consument, in combinatie met andere bestaande inflatoire druk, waaronder problemen met de toeleveringsketen die een erfenis zijn van de pandemie en de inflatie wereldwijd aanwakkeren.

Veel ondervraagden zijn ook bezorgd over de toename van het aantal natuurrampen en de langetermijneffecten van de klimaatverandering. Zij waren echter even realistisch over de kansen om de weg naar ‘net zero’ te handhaven in een tijd waarin energie schaars is vanwege de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Terwijl de Europese riskmanagers hun organisaties helpen met deze macrorisico’s om te gaan, is de opkomst van ESG niet afgenomen. Ongeveer 62% van de ondervraagde riskmanagers zegt dat ESG hoger op hun risicoradar staat, tegenover 23% die aangeeft dat er geen verandering was opgetreden en 15% meldt  dat het niet hoger op de agenda stond. Ongeveer 77% vond dat het politieke risico toenam, tegenover 20% die vond dat het onveranderd was en slechts 3% die vond dat het was afgenomen. Terugkijkend naar de cijfers van de enquête van 2021 vond 67% van de riskmanagers dat het politieke risico toenam.

Personeelstekorten

Personeel is een ander groot risico: 54% van de respondenten uit de enquête vond dit een grotere zorg dan in 2021. Dit weerspiegelt wellicht het feit dat Macrorisico’s de agenda domineren wanneer de Europese riskmanagers in Kopenhagen bijeenkomen: “Ongeveer 32% van de ondervraagde riskmanagers zei dat zij grote gevolgen ondervinden van de oorlog, terwijl 50% zei dat zij enige gevolgen hebben ondervonden”.

Riskmanagers zeggen dat een deel van de personeelstekorten in hun eigen afdelingen een gevolg is van het feit dat riskmanagement intern een hogere prioriteit heeft gekregen en dat er meer verantwoordelijkheid op hun bureau is komen te liggen. Velen hebben slechts kleine teams en het is een uitdaging om in te spelen op de toenemende externe uitdagingen, de moeilijke verzekeringsmarkt en de druk van het bestuur om resultaten te boeken. Nieuw personeel vinden is volgens hen één ding,  het behouden van de juiste mensen is een uitdaging geworden,  iets wat overal in organisaties terugkomt.

Naarmate de wereld onzekerder wordt, tot op zekere hoogte als gevolg van de Covid-19 pandemie, is 71% van de ondervraagde riskmanagers van mening dat riskmanagement binnen hun organisatie nu serieuzer wordt genomen. Vorig jaar vond slechts de helft van de riskmanagers dat risicomanagement  hoger op de agenda was komen te staan. De verschuiving dit jaar weerspiegelt mogelijk de snelle toename van de onzekerheid en het gevoel dat verandering het nieuwe normaal wordt. Ondanks de recente verharding van de markt blijft verzekering een belangrijk instrument voor risicofinanciering. Toch zegt 51% van de riskmanagers die aan de enquête deelnamen, nog steeds een alternatief zoals een captive te overwegen – een vergelijkbaar aantal als vorig jaar (56%).

Lage klanttevredenheid

 De tevredenheid over verzekeraars blijft laag in 2022, waarbij 65% van de riskmanagers aangeeft te denken dat de premies bij de volgende renewals zullen stijgen. Slechts 2% denkt dat de premies bij de komende renewalperiode zullen dalen. De resterende 33% denkt dat de tarieven zich zullen stabiliseren. Dat past in het patroon van opmerkingen van riskmanagers die meewerkten aan de enquête Risk Frontiers Europe 2022, die over het algemeen van mening zijn dat de markt dit jaar een periode van rust zou moeten ingaan na de voortdurende onrust sinds 2019. Toch meldde 78% dat de voorwaarden in het lopende jaar zijn verslechterd en er is weinig gevoel dat de druk afneemt.

Bijna twee derde (60%) meldt dat de relatie met hun makelaar ongewijzigd was ten opzichte van 2021, terwijl 42% zegt dat de relatie met hun verzekeraar was verslechterd, tegenover de 29% die aangeeft dat deze was verbeterd en 28% die stelt dat deze stabiel was. Dit staat tegenover de cijfers uit 2021, toen 75% van de ondervraagde riskmanagers zei dat de relatie tussen verzekerde en verzekeraar was beschadigd, en zo’n 46% zei dat de relatie met hun makelaar was verslechterd. Het lijkt er dus op dat de relaties enigszins zijn ontdooid.

 Nog steeds woedend

Riskmanagers meldden  echter dat zij nog steeds woedend zijn over hun behandeling in de afgelopen jaren en dat het nog wel even zou duren voordat zij de verzekeringsmarkt zouden vergeven. Zij zeggen te begrijpen dat verzekeringen duurzaam moeten zijn en juichen dit toe. ‘Maar uit onze enquête blijkt dat zij zich nog steeds slecht behandeld voelen wanneer verzekeraars risicovolle portefeuilles consequent doorschuiven naar verafgelegen hoofdkantoren voor beslissingen over prijsstelling en capaciteit, en het verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte risico’s moeilijk te vinden blijft in termen van capaciteit of dienstverlening. Riskmanagers blijven echter hopen dat goed beheerde risico’s bij de volgende renewal een betere behandeling zullen krijgen.”.

Klik hier voor rapport: https://www.commercialriskonline.com/publications/risk-frontiers-europe-2022/?mkt_tok=NDMyLUZYRS01NDcAAAGHa058VbDxxkxRFY0Qhzp5OOxvEVgzrxx7GOyYLPp55NwAO62dDwW9f9xDNTJJzzpx-hbuE5Yuzxo_N8QYrYThD5yVHHMgk3zg4V_3dao

Bron Commercial Risk Europe