Onderzoek Commercial Risk Europe: Gebruik van captives zal nog verder toenemen

Een grote meerderheid van de risk managers en bedrijven zijn voornemens om vaker gebruik te maken van de eigen captive om een deel van de doorgaans lastig op de reguliere verzekeringsmarkt te verzekeren risico’s zelf te gaan verzekeren. Daarnaast denken meer bedrijven die nog geen captive  hebben er aan om alsnog zelf een eigen verzekeraar op te richten, zo komt naar voren uit een recent onderzoek van Commercial Risk Europe.

Een en ander is uiteraard het gevolg van de verhardende  verzekeringsmarkt, vooral op het gebied van property & D&O-verzekeringen, zich niet alleen manifesteert in de vorm van premieverhogingen maar ook door een afgenomen tekencapaciteit voor bepaalde risico’s, een groter aantal uitsluitingen en aangescherpte polisvoorwaarden en – condities.  Op de vraag welke busines lines het meest onder druk staan noemt 71% van de respondenten  D&O-verzekeringen, gevolgd door property (58%), liability/casualty 25%), beroepsaansprakelijkheid/professional liability (eveneens 25%) en commercial crime (13%).

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat 87,5% van de bedrijven met een captive  voornemens is hier meer risico’s in onder te brengen, terwijl de resterende 12,5% aangeeft dat een en ander ongeveer op hetzelfde niveau zal blijven.  Bij een soortgelijk onderzoek vorig jaar waren die percentages 71% resp. 29%. Geen enkele respondent bracht dit en vorig jaar minder zaken onder in de eigen capaciteit of is dat voornemens volgend jaar te doen.

Daarnaast geeft 54% van de captive-eigenaren aan een toename te zien in de fronting-kosten, terwijl een kwart geen verhoging zegt waar te nemen. Daarnaast geeft 29% van de respondenten aan opkomende /onverzekerbare risico’s onder te brengen in hun captive en 46% niet, terwijl twee jaar geleden meer dan de helft van hen aangaf juist moeilijke nieuwe risico’s te verzekeren via de eigen captive. Verder  zegt 52%van de captive-eigenaren   dat hun captive  het brandpunt vormde in hun wereldwijde verzekeringsprograma’s en 54% dat zij hun captive gebruiken om toegang te verkrijgen  tot gespecialiseerde excess- of herverzekeringsmarkten. Bij meer dan de helft (54%) van de bedrijven met een captive is deze gehuisvest in eigen land. Daarnaast geeft 13% van de eigenaren van een captive in Nederland deze te willen verplaatsen naar het buitenland, terwijl 13% van de bedrijven met een captive in het buitenland deze naar Nederland willen verhuizen.