Onderzoek Aon en Columbia University: Door het klimaat veroorzaakte orkaanschade in de VS stijgt met minstens 10% in 20 jaar volgens bepaalde scenario’s

Aon’s samenwerking met Columbia University heeft aangetoond dat in bepaalde scenario’s de schades als gevolg van orkanen in de VS over een periode van 20 jaar met ten minste 10% zouden toenemen als gevolg van veranderingen in de klimaatactiviteit. Deze schatting houdt geen rekening met een toename van de blootstelling als gevolg van niet-klimatologische factoren zoals nieuwbouw en inflatoire dynamiek.

Aon merkt op dat deze bevindingen gebaseerd zijn op voortschrijdend klimaatonderzoek en herzien kunnen worden naarmate nieuwe inzichten worden verkregen. De 14 wereldwijde academische samenwerkingsverbanden brengen opkomend klimaatonderzoek rechtstreeks naar de verzekeringsbranche, om het inzicht in risico’s te vergroten en bruikbare inzichten te creëren om fysieke veerkracht op te bouwen, de overgang naar netto nul te maken en groeikansen te identificeren. De resultaten van de samenwerking kunnen ook ten goede komen aan andere bedrijven met klimaatrisico’s, met name bij het aanpakken van toenemende wettelijke mandaten. 

Liz Henderson, leider van Aon’s Climate Risk Advisory team – dat fysieke risicodiagnoses en adviesdiensten levert om financiële instellingen, entiteiten in de publieke sector en bedrijven met grote vastgoedbelangen te helpen betere beslissingen te nemen over hun klimaatgerelateerde financiële risico’s, zegt: “Door samen te werken met academische instellingen vergroot Aon haar inzicht in klimaatwetenschap en gebruiken we deze kennis om onze klanten en de bredere sector te helpen bij het navigeren door klimaatverandering, veerkrachtiger te worden, nieuwe kansen te grijpen en betere risicobeslissingen te nemen. Bovendien helpen we klanten om aan hun ESG-mandaten te voldoen door de ontwikkeling van effectieve en goed geïnformeerde interne en externe communicatiestrategieën voor belanghebbenden, inclusief robuuste reacties op wettelijke vereisten voor openbaarmaking.”

Andere risicospecifieke academische inzichten die in de modellen zijn ingebouwd, zijn onder andere:

o   Orkanen VS:  onzekerheid in de frequentie van tropische cyclonen

Columbia University heeft verschillende manieren onderzocht om vocht in de lucht te kwantificeren en dit heeft een opmerkelijke invloed op hoe de frequentie van orkanen in de toekomst zou kunnen veranderen. Columbia heeft ook verschillende scenario’s voor Shared Socioeconomic Pathways met verschillende aannames voor klimaatbeleid uitgevoerd om de invloed van verschillende niveaus van toekomstige broeikasgassen en aerosolen te beoordelen. Het team ontdekte dat hogere aerosolemissies leidden tot minder tropische cyclonen. Dergelijke gegevens zullen worden opgenomen in Aon’s modellen voor tropische cyclonen om toekomstige financiële verliezen beter in te schatten.

o   Wildbranden in de VS: verhoogd risico door warmer klimaat en door mensen veroorzaakte gebeurtenissen

Recente historische droogteomstandigheden in de VS komen overeen met de resultaten van klimaatmodellen, die een heter en droger westelijk halfrond voorspellen als gevolg van toegenomen broeikasgassen. Perifere ontwikkeling in risicogebieden in combinatie met deze drogere omstandigheden zal naar verwachting het brandrisico in veel gebieden aanzienlijk verhogen. De voortdurende samenwerking van Aon met de Universiteit van Californië in Merced en de Universiteit van Californië in Los Angeles onderzoekt hoe deze verwachte klimaatveranderingen het verbrande gebied en het daarmee samenhangende verzekerde verlies bij natuurbranden zullen beïnvloeden.

o   Europese overstromingen en windstormen: extreme hydrologische gebeurtenissen zijn ook sterk afhankelijk van de omvang van het stroomgebied en de fysieke kenmerken van het terrein.

Atmosferische circulatiepatronen spelen een belangrijke rol bij het aandrijven van extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen en windstormen, maar Aon’s samenwerking met het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) ontdekte dat extreme hydrologische gebeurtenissen ook sterk afhankelijk zijn van de omvang van het stroomgebied en de fysieke kenmerken van het terrein. Zo kan zware regenval in zeer waterdoorlatende gebieden onbeduidende overstromingen veroorzaken, terwijl dezelfde regenval in gebieden met smalle dalen een catastrofe kan veroorzaken – zoals werd bevestigd door de verwoestende overstroming van Bernd in Duitsland in juli 2021. Dergelijke terreineffecten worden nu opgenomen in de catastrofemodellen van Impact Forecasting om verzekeraars te helpen potentiële schades beter te voorspellen.

Impact Forecasting zal zijn catastrofemodellensuite herbouwen om er klimaatoverwegingen in op te nemen, in plaats van frequentieaanpassingen aan te brengen in bestaande schadescenario’s. Deze modellen zullen toekomstgerichte risicodata voor verschillende klimaatscenario’s mogelijk maken en klimaatadvieskaders informeren om verzekeraars te helpen betere zakelijke beslissingen te nemen. Deze tools worden uitgebreid om fysieke risico’s beter te beheren voor financiële instellingen, overheden en energiesectoren.

Meer info: https://www.aon.com/insights/articles/2023/how-climate-science-unites-with-technology-to-drive-a-more-resilient-world.