Nieuwe FERMA-president Charlotte Hedemark kondigt plannen aan om de stem van Europese riskmanagers op EU-niveau te versterken

Charlotte Hedemark is gisteren (16 oktober) voorzitter geworden van de Federation of European Risk Management Associations (FERMA) tijdens een officiële overdrachtsceremonie die plaatsvond op het FERMA Seminar 2023 in Antwerpen, België. Zij volgt hiermee Dirk Wegener  op, die de afgelopen vier jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd  van de riskmanagementorganisatie.

In haar eerste toespraak tot de FERMA-leden als president benadrukte Hedemark de strategische prioriteiten voor de Federatie voor 2024-2025. Deze omvatten onder meer het versterken van de belangenbehartigingscapaciteiten van FERMA, het versterken van haar leiderschapspositie en het verhogen van de waarde van riskmanagement en het flexibeler en dynamischer maken van de Federatie.“We willen onze belangenbehartigingscapaciteiten uitbreiden door partnerschappen te ontwikkelen met andere professionele of sectorale verenigingen in de EU, en binnen EU-instellingen. We willen nog meer expertise en kennis aanboren en de betrokkenheid van de nationale riskmanagementorganisaties bij ons belangenbehartigingswerk vergroten.”

In een commentaar op het versterken van de positie van het riskmanagementvak zegt Hedemark: “We willen de positie van FERMA als riskleader versterken en de waarde benadrukken die we brengen. We zullen ons concentreren op strategische vooruitziende blik en samenwerken met deskundigen op hoog niveau uit verschillende vakgebieden om inzicht te krijgen in nieuwe, opkomende  onderwerpen.” Ze verklaarde ook dat de Federatie “een nieuwe visie op mondiaal riskmanagement” zou bevorderen en tegelijkertijd onderwijs en opleiding zou ondersteunen om “de status van het beroep te verhogen en nieuw talent aan te trekken”.

Nu het 50-jarig jubileum van FERMA in 2024 plaatsvindt, zei Hedemark: “We zullen ervoor zorgen dat we relevant blijven en dat FERMA een wendbare, dynamische federatie is in deze tijd van risico-evolutie en transitie. We zullen ernaar streven onze reputatie te verbeteren als kennisbron voor individuele riskmanagers en nationale verenigingen en om onze dialoog met u te vergroten.” Ze moedigde de afgevaardigden aan om “naar deze ruimte te kijken” en sloot haar toespraak af met de woorden: “We beginnen aan deze strategische reis met de volgende slogan: Connect, Influence, Empower.”

Eerder tijdens de overdrachtsceremonie sloot Dirk Wegener zijn termijn van vier jaar als president af en richtte zijn toespraak op de aanzienlijke vooruitgang die FERMA in die periode had geboekt bij het vergroten van zijn zichtbaarheid op EU-niveau, het versterken van zijn netwerk en het vergroten van het profiel van riskmanagement. “FERMA is veel impactvoller en effectiever geworden in haar belangenbehartigingswerk”, zei hij tegen de afgevaardigden. “Ik wil onze leden bedanken voor hun actieve betrokkenheid in onze commissies en werkgroepen. Dit versterkt onze expertise en de waarde die we bieden, die beide worden erkend door de Europese instellingen.”

Hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om de partners van FERMA in de verzekeringssector te bedanken. Hij benadrukte de soms gespannen maar steeds meer samenwerkingsrelatie die de Federatie heeft met de verzekeringssector in deze uitdagende tijden van meerdere crises: “We hebben met de verzekeringssector samengewerkt op het gebied van regelgeving en cruciale manieren om risico-overdracht te ondersteunen en ik ben er zeker van dat FERMA dat ook zal doen. Blijf de dialoog intensiveren en concrete actie ondernemen met betrekking tot belangrijke kwesties voor de verzekerings- en risicobeheergemeenschappen. Wij geloven dat we samen sterker zijn – in goede en uitdagende tijden.” Hij sloot af met de woorden: “Ik laat mijn rol als president bij FERMA in een sterke positie achter – en ik geef het stokje door aan Charlotte, wetende dat de toekomst van FERMA in uiterst capabele handen is