Nieuwe berekeningen GDV: Te veel nieuwbouw in overstromingsgebieden

In Duitsland worden nog steeds huizen gebouwd in overstromingsgevoelige gebieden, zo blijkt uit een evaluatie van het Duitse Verbond van Verzekeraars GDV . In totaal bevinden zich in Duitsland ongeveer 270.000 woongebouwen in gebieden met een hoog overstromingsrisico.  Hun aandeel in alle nieuwe woningen is sinds 2000 zelfs licht gestegen. Er wordt nog steeds te veel nieuw gebouwd in uiterwaarden. In Duitsland zijn sinds 2000 ongeveer 2,7 miljoen nieuwe woningen gebouwd, waarvan meer dan 32.000 in uiterwaarden. Dat betekent dat er elk jaar ongeveer 1.000 tot 2.400 nieuwe woongebouwen in risicogebieden bijkomen.

“Wij zijn van mening dat nieuwe gebouwen principieel niet in overstromingsgebieden moeten worden gebouwd”, zegt GDV Chief Executive Jörg Asmussen. “In feite is het percentage nieuwe woongebouwen in uiterwaarden de afgelopen 23 jaar echter toegenomen.” Tegen deze achtergrond pleit GDV voor een aanpassing van het bouw- en planningsrecht. “Klimaatgericht bouwen is de enige manier om de economische schade door klimaatverandering en extreme weersomstandigheden in de toekomst te beperken”, aldus Asmussen.

‘Klimaataangepast bouwen’

Vanuit het oogpunt van de verzekeraars houden de huidige bouwvoorschriften in Duitsland geen rekening met de effecten van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Daarom eist de vereniging dat het beschermingsdoel ‘klimaataangepast bouwen’ in de bouwwetgeving wordt opgenomen. Ook bestaande gebouwen moeten door preventieve maatregelen worden beschermd tegen overstromingen en zware regenval, aldus GDV in haar standpunt.

Schade voorkomen met preventie

“Preventie en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering zijn de spil om ervoor te zorgen dat schade door natuurrampen en daarmee verzekeringspremies financieel niet uit de hand lopen”, aldus Asmussen. De verzekeringssector pleit daarom voor een totaalconcept van preventie, aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering en verzekering. Zij overweegt alle woongebouwen te verzekeren tegen natuurrampen. Daartoe zouden reeds afgesloten opstalverzekeringen vanaf een bepaalde datum automatisch worden omgezet naar bescherming tegen natuurrampen, mits de klanten geen bezwaar maken. Hiervoor is een rechtsgrondslag nodig. In nieuwe contracten wordt de bescherming hoe dan ook opgenomen.

Erkenning van de risico’s van natuurrampen

Naast een natuurrisicoverzekering zijn voorlichting en preventie belangrijke bouwstenen om schade te voorkomen. GDV biedt daarom een online platform, de Natural Hazards Check, waarmee per postcodegebied kan worden nagegaan welke schade zwaar weer in het verleden heeft veroorzaakt. De Flood Check geeft ook informatie over het risico van rivieroverstromingen. Huiseigenaren kunnen hun huisverzekeraar ook altijd vragen hoe groot het overstromingsrisico van hun gebouw is. 

Ongeacht de verzekeringsdekking adviseert GDV potentiële bouwers om tegelijkertijd na te denken over bescherming tegen overstromingen en de nodige beschermende maatregelen te plannen. “Water heeft ruimte nodig. Bij het bouwen moet daarom rekening worden gehouden met een kleine mate van overstroming van het pand en moeten gebieden behouden blijven waar het water kan wegsijpelen,” zegt Asmussen. Ook bestaande gebouwen kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld door opstanden voor keldertrappen aan te brengen of waterdichte ramen te plaatsen.