Nieuwe 2023 FM Global Resilience Index stimuleert bedrijfscontinuïteit en duurzame groei


Zakelijke propertyverzekeraar FM Global onthulde de 2023 FM Global Resilience Index, een online, interactieve tool die strategische besluitvorming voor wereldwijde bedrijven ondersteunt. De index rangschikt landen op 15 maatstaven voor economische veerkracht, risicokwaliteit en veerkracht van de toeleveringsketen. Een definitieve ranglijst van het ondernemingsklimaat in landen helpt bedrijven bij het selecteren van nieuwe locaties, het opzetten van sterkere toeleveringsketens en het aanboren van nieuwe markten. Definitieve ranglijst van het ondernemingsklimaat in landen helpt bedrijven nieuwe locaties te selecteren, sterkere toeleveringsketens te creëren en zich te richten op nieuwe markten

De FM Global Resilience Index wordt beschouwd als een essentieel hulpmiddel voor het selecteren van locaties, het ontwerpen van toeleveringsketens en het targeten van markten te midden van kritieke bedrijfsrisico’s zoals klimaatverandering, economische volatiliteit en geopolitieke spanningen. Verschillende wereldwijde organisaties vonden de index zo waardevol dat ze deze hebben geïntegreerd in hun software voor locatieselectie/enterprise risk management voor strategische besluitvorming, wat de kracht van de Resilience Index aantoont.

“Objectieve gegevens zouden de meeste belangrijke zakelijke beslissingen moeten ondersteunen, en in de Resilience Index hebben we belangrijke gegevens verzameld om bedrijven te helpen veerkracht op te bouwen voor de komende decennia,” zegt Pentti Tofte, staff senior vice president, data analytics, FM Global. “Wanneer potentiële verstoringen opdoemen, kan een veerkrachtig bedrijf het verlies aan omzet, marktaandeel en groei beperken – verliezen die misschien niet meer te herstellen waren.”

Ranglijst landen met meeste veerkracht

FM Global’s gegevens, zowel eigen gegevens als gegevens van gerespecteerde derde partijen, plaatsen deze 10 landen/gebieden bovenaan de veerkrachtindex van dit jaar:

1.         Denemarken

2.         Singapore

3.         Luxemburg

4.         Duitsland

5.         Zwitserland

6.         Verenigde Staten Regio 3 (Centraal)

7.         Verenigde Staten Regio 1 (Oost)

8.         Zweden

9.         Finland

10.       Oostenrijk

De onderste drie zijn:

128.     Ethiopië

129.     Venezuela

130.     Haïti

De grootste stijger was de Dominicaanse Republiek, die steeg van de 99e naar de 95e plaats op basis van een hogere ranking voor klimaatrisicokwaliteit in de index van dit jaar. De grootste daler was Libanon, dat daalde van de 101e naar de 106e plaats, deels door een lagere ranking op het gebied van uitgaven voor gezondheidszorg.

Feiten ondersteunen goede beslissingen

De FM Global Resilience Index biedt relevante gegevens over een aantal van de meest cruciale onderwerpen waar bedrijven vandaag de dag mee te maken hebben.

Klimaatverandering is daar één van. De index gebruikt feiten over de blootstelling van elk land aan klimaatrisico’s en de klimaatrisicokwaliteit om bedrijven te helpen succesvol te zijn. 

De wereldeconomie is een ander punt van zorg, en productievere landen (landen met een hoger BBP per hoofd van de bevolking) hebben over het algemeen een veerkrachtiger ondernemingsklimaat. Gezondheidsuitgaven per hoofd van de bevolking, energie-intensiteit en hoge urbanisatiegraad zijn ook van invloed op veerkracht. Gegevens over al deze economische factoren zijn opgenomen in de index om bedrijven sterk te laten groeien.

Omdat geopolitiek blijft verschuiven, kunnen bedrijven de politieke risicoranglijst van de index raadplegen om de stabiliteit voor toekomstige groei te verbeteren.

Bekijk de 2023 FM Global Resilience Index:

https://fmglobalpublic.hartehanks.com/AssetDisplay?acc=11FM&itemCode=P17062