Nieuw onderzoek toont aan dat ’s werelds meest klimaatgevoelige landen in 2024 meer dan 100% van hun BBP kunnen verliezen door rampen die verzekerbaar zijn

Nieuw onderzoek van de University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), met risicoanalyse van de wereldwijde (her)verzekeringsgroep Howden, toont de transformatieve economische efficiëntie aan van risicodelingsystemen om kwetsbare landen financiële zekerheid te bieden tegen klimaatgerelateerde rampen.

Volgens de bevindingen dreigen de kleinste en meest kwetsbare landen volgend jaar meer dan 100% van hun BBP te verliezen door extreme klimaatschokken, wat de schaal en de ernst van de risico’s voor het Zuiden onderstreept. Kleine eilandstaten in ontwikkeling (SIDS) en andere kwetsbare landen dragen deze overweldigende bedreigingen bijna alleen.

.Het rapport, waarin de uitvoering van Loss and Damage (L&D) wordt gemodelleerd, laat zien dat deze risico’s verzekerbaar zijn en stelt een oplossing voor door gebruik te maken van de kracht van verzekeringen en kapitaalmarkten om de impact van L&D-financiering drastisch te vergroten. Het model toont aan dat de ondraaglijke financiële risico’s voor deze groep landen kunnen worden teruggebracht tot slechts 10% van het BBP.

Het onderzoek, met input van publieke en private leiders uit het Zuiden en de ontwikkelde economieën, schetst ook een actieplan voor de implementatie van L&D in 100 minder ontwikkelde, klimaatgevoelige landen. Het stelt voor om donorfinanciering aan te wenden om enorme bedragen vrij te maken uit (her)verzekeringen en kapitaalmarkten om nu en ten minste tot 2050 gegarandeerde financiële bescherming te bieden aan blootgestelde gemeenschappen. 

Nu de wereldleiders zich voorbereiden op de CoP28 in Dubai, is het rapport: Risk sharing for Loss and Damage: scaling up protection for the Global South‘ een duidelijk pad naar de implementatie van L&D om discussies op hoog niveau over de inzet van L&D-fondsen te voeden. Ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen over L&D tijdens COP28, zal innovatie in de particuliere sector nodig zijn om donorfondsen op de meest efficiënte en effectieve manier in te zetten, zodat kwetsbare landen zich financieel kunnen voorbereiden op de toekomst.

Belangrijkste bevindingen uit het rapport:

  • Het onderzoek heeft de schades gekwantificeerd waarmee kleine, klimaatgevoelige landen in de Stille Oceaan, het Caribisch gebied en de Indische Oceaan worden geconfronteerd. Op dit moment worden deze landen geconfronteerd met voorzienbare verliezen van 50% tot meer dan 100% van hun jaarlijkse BBP door extreme klimaatgebeurtenissen, zoals ernstige droogte, tropische cyclonen en overstromingen. Tegen 2050 zullen de schades alleen al door de klimaatverandering met 10 tot 15% toenemen, ongeveer 0,5% per jaar.
  • Ondanks de toenemende risico’s blijkt uit modellen van de onderzoekers dat deze economieën verzekerbaar blijven. Volgens het voorgestelde plan zou een geschatte $ 1 miljard aan donorgesteunde jaarlijkse zuivere premie alle 30 kleinste en meest klimaatgevoelige landen ter wereld met minder dan een miljoen inwoners kunnen beschermen tegen een verlies van meer dan 10% van hun BBP door klimaatschokken; door middel van een risicodelingsmechanisme dat bekend staat als “Umbrella Stop-Loss Protection2″.
  • Ondanks de toenemende risico’s van extreme klimaatgebeurtenissen toont het onderzoek bovendien aan dat deze bescherming tot 2050 en daarna kan worden gehandhaafd, zodat deze landen de nodige financiële zekerheid hebben om met vertrouwen te plannen, investeringen aan te trekken en beter geïnformeerde beslissingen te nemen over veerkrachtige ontwikkeling en aanpassing aan de klimaatverandering.
  • In een tweede toepassing van de analyse illustreren de resultaten hoe risicodeling kan worden opgeschaald tot een belangrijke pijler van de L&D-oplossing voor alle L&D-ontvangende landen. Een door donoren gesteunde jaarlijkse zuivere premie van 10 miljoen dollar per land staat gelijk aan ongeveer 25 miljard dollar aan contractueel gegarandeerde financiële bescherming in 100 landen. Dit biedt voor elk van deze landen een aanzienlijke vooraf geregelde financiële bescherming om hun behoeften met de hoogste prioriteit te ondersteunen.

 


Dr. Ana Gonzalez Pelaez, Fellow, CISL, en hoofdauteur zegt het volgende: “We hebben aangetoond hoe publiek-private financiering gecombineerd kan worden om miljarden mensen te beschermen, nu en in de komende decennia. We roepen de internationale gemeenschap op om van risicodelingsystemen een pijler te maken van de Loss and Damage-architectuur voor alle landen en om overkoepelende stop-lossmechanismen in te voeren om de economieën van ’s werelds kleinste en meest klimaatgevoelige landen te beschermen.”

“Het actieplan dat in deze studie wordt gepresenteerd is klaar en kan worden uitgevoerd met behulp van bestaande instellingen om kwetsbare landen na een ramp gegarandeerde uitbetalingen van de risicokapitaalmarkten te bieden. Deze middelen kunnen worden gebruikt voor kritieke prioriteiten zoals humanitaire hulp; de wederopbouw van scholen, ziekenhuizen en vitale infrastructuur; de terugbetaling van staatsschulden; het herstel van de landbouw en ecosystemen.”

Rowan Douglas CBE, CEO, Climate, Risk & Resilience, Howden en voorzitter van het Operating Committee, Insurance Development Forum, en co-auteur voegt hieraan toe: “Systemen voor risicodeling stellen moeizaam gewonnen fondsen voor verlies en schade in staat om structurele financiële zekerheid te bieden aan de meest uiteenlopende kwetsbare landen. We kunnen bestaande expertise, instellingen en partnerschappen mobiliseren om deze essentiële bescherming snel in te voeren. Met dit baanbrekende onderzoek van CISL worden wereldleiders geleid door een actieplan dat is gebaseerd op open wetenschap, grondige analyse, gedeelde afstemming en een collectief doel.’

Dr. Youssef Nassef, Head of Adaptation, UNFCCC :”Umbrella Stop-Loss biedt een praktisch concept voor het gemeenschappelijke standpunt van L&D dat het een internationale verantwoordelijkheid is dat landen en individuen niet boven een bepaalde limiet mogen lijden als gevolg van klimaatverandering.” Dr. James Daniell, Natural Hazards Engineer, Risklayer GmbH; Centre for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) aan het Karlsruhe Institute of Technology en de University of Adelaide, en co-auteur legt uit:”We hebben plausibele, gemiddelde schattingen van het klimaatrisico voor deze landen gemaakt met behulp van toonaangevende gegevensbronnen en robuuste methodologieën. Deze analyse kadert de implementatie van verlies en schade binnen objectieve fysieke en economische realiteiten, wat essentieel is voor effectieve resultaten. Dit baanbrekende onderzoek opent ook een enorme wereldwijde gemeenschap van academische en professionele expertise die klaar staat om voort te bouwen op dit werk en de dringende missie te ondersteunen om Loss & Damage bescherming te bieden aan kwetsbare landen wereldwijd.”

Dr. Mahmoud Mohieldin, UN Climate Change High-Level Champion, zegt: “Dit innovatieve initiatief heeft het potentieel om kwetsbare landen op grote schaal te beschermen tegen klimaatgerelateerde schades met vooraf overeengekomen financiering, waarbij de risicokapitaalmarkten worden aangeboord om de impact van donorfondsen te vermenigvuldigen. Het mobiliseren van private financiering naast het nieuwe verlies- en schadefonds is cruciaal voor het aanpakken van deze gevolgen en er zijn meer van dit soort initiatieven nodig.”

Het onderzoeksteam stond onder leiding van Dr. Ana Gonzalez Pelaez, Fellow, CISL, University of Cambridge. Klimaatrisicomodellering van kwetsbare landen werd geleid door Dr James Daniell, CEDIM, Karlsruhe Institute of Technology, Duitsland. Modellering van risicodeling en transacties werd uitgevoerd door het Howden Climate Parametrics team onder leiding van Man Wei Cheung FIA en Kapil Radia FIA, (Howden Tiger), Rowan Douglas, Charles Langdale en Adarsh Krishnan, (Howden Climate Risk & Resilience

L ees het volledige rapport hier: . here.