Nederlandse handhaving op handheld telefoongebruik loopt voorop in Europa

Nederland loopt in Europa voorop met het toezicht op telefoongebruik in het verkeer. Die voorzichtige conclusie trekt SWOV in het rapport Handhaving van het verbod op handheld telefoongebruik. 

Afleiding in het verkeer is in Nederland een van de prioriteiten voor handhaving, waardoor de politie gericht toezicht kan houden op smartphonegebruik, niet alleen bij automobilisten, maar ook bij fietsers”, benadrukt de DWOV.  “Verder is de Nederlandse wetgeving vanuit juridisch en handhavingsoogpunt helder en eenduidig. Sinds 2019 is expliciet gemaakt dat het verbod niet alleen betrekking heeft op het vasthouden van een telefoon, maar ook om het vasthouden van andere mobiele elektronische apparaten. Dus ook voor navigatiesystemen, tablets en muziekspelers.”

SWOV heeft een verkenning uitgevoerd van de handhavingsmethoden voor het verbod op handheld smartphonegebruik bij automobilisten en fietsers. Daarbij is ook in kaart gebracht welke nieuwe (technologische) ontwikkelingen op dit gebied te verwachten zijn.In het rapport beveelt SWOV aan om de bestaande handhavingsmethoden, door middel van surveillance en cameratoezicht, voort te zetten en deze te ondersteunen door communicatie via o.a. de media. Ook wordt aanbevolen om in te zetten op nieuwe technieken zoals de ontwikkeling van slimmere camera’s waarmee overtredingen gedetecteerd kunnen worden.

R-2020-23 Handhaving van het verbod op handheld telefoongebruik