Munich Re bestempelt cyber, klimaatverandering en pandemieën als ‘grote risico’s van onze tijd’


“Covid-19 is een les en een wake-up call is voor grote bedreigingen zoals cyberaanvallen en klimaatverandering. Hun gevolgen kunnen op de lange termijn zelfs nog verder reiken dan die van een pandemie”, zegt Torsten Jeworrek, lid van de raad van bestuur van Munich Re. Volgens hem vormen klimaatverandering, cyber en pandemieën de ‘ drie belangrijkste risico’s van onze tijd’. “We moeten sneller en krachtiger actie ondernemen om ervoor te zorgen dat we niet zo onvoorbereid zijn als bij Covid-19. De financiële gevolgen van dergelijke risico’s kunnen beter worden beschermd. Het moet duidelijk zijn dat systeemrisico’s zoals pandemieën ook systemische tegenmaatregelen vereisen – bijvoorbeeld het creëren van door de staat gesteunde risicopools om onverzekerbare risico’s draaglijk te maken.”

  Stefan Golling, chief underwriter bij Munich Re, voegteraan toe. “We hebben nieuwe betrouwbare mechanismen nodig om dergelijke risico’s te verzekeren. De enige manier om dit te bereiken is door het creëren van door de staat gedekte risicopools waarin verzekeraars met beperkte capaciteit kunnen participeren. Bovendien kunnen verzekeraars helpen bij het nauwkeurig inschatten van risico’s en bij het organiseren van distributie en schaderegeling .”  Het risico op cyberaanvallen is volgens Munich Re tijdens de pandemie toegenomen, waarbij werknemers sinds de lockdown vanuit huis werken, waardoor het moeilijker wordt om gegevens buiten bedrijfsnetwerken te beschermen. De herverzekeraar verwacht dat cyberrisico’s de komende vijf jaar een van de belangrijkste groeigebieden zullen zijn. “De cybermarkt kan nog sterker groeien dan verwacht in het licht van het extra momentum van de digitalisering”, aldus Golling. 

Rapport

 In haar publicatie ‘Pandemics, climate change, cyber: Major risks of our time – Better preparation needed’ staat de herverzekeraar uitvoerig stil bij risico’s  als natuurrampen, pandemieën, cyber en klimaatverandering.

 
  • Globalisering heeft de gevolgen van rampen extremer gemaakt

“De pandemie van het coronavirus heeft de wereld laten zien hoe kwetsbaar ze is voor zeer grote risico’s. Biljoenen aan financiële schade zouden economieën wakker moeten schudden om zichzelf beter uit te rusten voor extreme risico’s van deze aard. We mogen daarom grote dreigingsscenario’s zoals cyber en klimaatverandering niet uit het oog verliezen, omdat de gevolgen ervan op de lange termijn nog verder kunnen reiken dan die van een pandemie. Preventiemaatregelen en geschikte instrumenten voor risico-overdracht kunnen samenlevingen weerbaarder maken.”

De systematische aard van zeer grote schades is volgens Munich re toegenomen als gevolg van globalisering en digitalisering. “Van 1990 tot 2008 groeide de wereldhandel twee keer zo sterk als de economie als geheel. En sindsdien is de handel nog steeds sneller gestegen dan de economische output. Deze grotere onderlinge verbondenheid heeft ook de onderlinge afhankelijkheden vergroot. Toch zijn er verschillende oplossingen denkbaar voor de drie belangrijkste risico’s van onze tijd – pandemieën, cyber en klimaatverandering.”

  • Pandemieën: Accumulatierisico voor verzekeraars; door de staat gesteunde pools vereist

Munich Re: “De uitgaven die verzekeraars hebben gedaan door  COVID-19-schadeclaims  zijn aanzienlijk. De last nadert al die van de duurste natuurrampen al. Levens- en ziektekostenverzekeringen dekken pandemierisico’s, en de annulering van talrijke grote evenementen heeft ook tot aanzienlijke schadeclaims  geleid. Aansprakelijkheids- en reisverzekeringen en kredietverzekeringen hebben claims opgelopen.”

Toch zijn verreweg de grootste economische schades veroorzaakt door bedrijfsonderbrekingen als gevolg van opgelegde lockdowns. Aangezien deze in veel sectoren van de economie bijna gelijktijdig optraden, zijn ze niet alleen door de private  sector te verzekeren. De American Property Casualty Insurance Association (APCIA) schat dat het risicokapitaal van Amerikaanse verzekeraars binnen enkele weken volledig zou zijn opgebruikt als verliezen als gevolg van bedrijfsonderbrekingen als gevolg van het coronavirus waren gedekt. Het creëren van door de staat gesteunde risicopools waarin verzekeraars met beperkte capaciteit kunnen deelnemen, is dan ook nodig.”

·       Toename cyberaanvallen tijdens de pandemie – Marktvooruitzichten blijven positief

Als gevolg van de lockdown-maatregelen om het aantal besmettingen met het coronavirus in te dammen, hebben volgens Munich Re  bedrijven veel van hun bedrijfsprocessen bijna volledig en direct online gezet, wat onder normale omstandigheden jaren kan duren. “Het risico op cyberaanvallen is daardoor toegenomen, omdat het moeilijker is om de beveiliging van gegevens en processen buiten een bedrijfsnetwerk te waarborgen. Tegelijkertijd is het bewustzijn van digitale afhankelijkheid toegenomen, waardoor meer investeringen in IT-beveiliging noodzakelijk en waarschijnlijk zijn. Dekking voor cyberrisico’s blijft een van de belangrijkste strategische groeigebieden en werkterreinen van Munich Re. De cyberverzekeringsmarkt zal tussen 2020 en 2025 verdrievoudigen tot ongeveer 20 miljard dollar. Met een marktaandeel van ongeveer 10% is Munich Re een van de leidende verzekeraars. “

  • Klimaatverandering: Inactiviteit zal klimaatrisico’s systemisch maken

Klimaatverandering blijft volgens Munich Re de grootste uitdaging voor de mensheid, aangezien het een langetermijneffect heeft en generaties lang niet kan worden teruggedraaid. Sinds 1980 zijn door het weer veroorzaakte natuurrampen verantwoordelijk voor ongeveer US $ 4.200 miljard aan schadeclaims en hebben ze het leven gekost aan bijna een miljoen mensen. Slechts ongeveer een derde van deze verliezen was verzekerd. En het cijfer omvat niet eens de indirecte verliezen als gevolg van het uiteenvallen van toeleveringsketens, banken die te maken krijgen met een toename van het aantal wanbetalingen of energiecentrales die de productie moeten terugschroeven tijdens een hittegolf.

 “Tot dusverre is klimaatverandering geen systeemrisico geweest, maar dat zal het wel zijn als de opwarming van de aarde onverminderd doorgaat. Bepaalde regio’s zullen over enkele generaties niet meer worden bebouwd. De kans op verlies van bepaalde natuurrampen neemt toe, en dat zien we nu al bij zware onweersbuien en bosbranden ”, aldus Torsten Jeworrek, volgens wie het van cruciaal belang is om de risico’s van   klimaatverandering te erkennen en erachter te komen waar risicobeoordelingen op basis van gegevens uit het verleden niet langer nauwkeurig zijn als gevolg van een verandering in waarschijnlijkheden. “Dit geldt niet alleen voor verzekeraars en financiële dienstverleners, maar ook voor de reële economie die klimaatrisico’s op de balans moet identificeren, bijvoorbeeld in het geval van langlopende kredieten of investeringen. Digitalisering en nauwkeurigere gegevensanalyse helpen om de instrumenten voor het beoordelen van dergelijke risico’s te verbeteren en betere oplossingen voor risico-overdracht te ontwikkelen.”

In de strijd tegen klimaatverandering speelt volgens hem het consequente gebruik van nieuwe technologieën in de energiesector, in de transportsector en in de industrie en voedselproductie een sleutelrol. Naast hernieuwbare energiebronnen omvatten deze technologieën voornamelijk energieopslag en koolstofvrije energiebronnen zoals ‘groene’ waterstof en synthetisch vervaardigde brandstoffen. “Er is ook behoefte aan technologieën die kooldioxide uit de atmosfeer kunnen verwijderen en opslaan.”

De pandemie van COVID-19 heeft de wereld grotendeels overrompeld, ook al geven experts al lang dergelijke waarschuwingen. “We moeten hier de juiste conclusies uit trekken en betere voorbereidingen treffen om verliezen te minimaliseren. Als bedrijf dragen we ons steentje bij door risico’s te analyseren en te helpen begrijpen met de expertise die we tot onze beschikking hebben, en een deel daarvan absorberen we met geschikte verzekeringsoplossingen ”, aldus Jeworrek