MKB moet cyberdekking verhogen omdat ze zich in de huidige macro-economische omstandigheden geen disruptie kunnen veroorloven

MKB’s moeten meer op hun hoede zijn voor de dreiging van cyberaanvallen dan in 2021, maar uit Aviva ‘s laatste SME Pulse-onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de mkb-bedrijven  geen cyberverzekering heeft.  

 Lage cyberverzekeringspenetratiecijfers zijn niet noodzakelijkerwijs te wijten aan een gebrek aan bezorgdheid. Uit GlobalData’s 2022 UK SME Insurance Survey blijkt dat 50,7% van de MKB-bedrijven zich zorgen maakt over het risico van een cyberaanval, een stijging van 1,2 procentpunt ten opzichte van 2021. Desondanks komt uit Aviva’s SME Pulse-onderzoek van oktober 2022 naar voren dat 34% van dergelijke bedrijven geen cyberverzekeringsdekking heeft, terwijl 21% in de afgelopen 12 maanden een cyberaanval heeft meegemaakt.

 De prijs blijft een belangrijke toetredingsdrempel voor mkb-bedrijven, waarbij volgens het onderzoek van GlobalData 17,1% deze factor aanhaalt als de belangrijkste reden dat zij geen cyberverzekeringsdekking hebben. Bovendien zegt 37,1% van de respondenten dat kostenbesparing de reden was  voor het opzeggen of veranderen van hun cyberverzekeringspolis. Dit is enigszins begrijpelijk, aangezien veel mkb-bedrijven proberen zoveel mogelijk kosten te besparen tegen de achtergrond van de stijgende inflatie en energieprijzen. Maar de financiële en reputatieschade van een cyberaanval kan fataal zijn, vooral in deze onzekere macro-economische omstandigheden.

“Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Het is alarmerend dat veel kleine en middelgrote ondernemingen geen dekking hebben, aangezien de schade enorm kan zijn. Ondanks de toenemende bezorgdheid over het risico van cybercriminaliteit denkt 42,6% dat het onwaarschijnlijk is dat hun bedrijf het doelwit wordt van een cyberaanval”,aldus GlobalData.

Zoals blijkt uit de bevindingen van Aviva is dit echter een veel voorkomende misvatting. Uit het onderzoek van Aviva bleek ook dat 59% van de MKB-ers dacht dat ze bij verlies van toegang tot bestanden en systemen bij een cyberaanval binnen een maand weer normaal konden functioneren. Anderen schatten dat het veel langer kan duren. Voor veel MKB-bedrijven zou een bedrijfsstilstand van meer dan een maand uiteindelijk leiden tot sluiting van het bedrijf.