Minder dan kwart CEO’s en CFO’s vindt dat hun bedrijf voorbereid is op klimaatrisico’s

In oktober bleek uit gegevens van het WEF dat natuurrampen en extreme weersomstandigheden tot de top 10 van toenemende wereldwijde risico’s voor zakendoen behoorden. En die evenementen vinden vaker plaats in bevolkte gebieden, waar bedrijven en mensen gevaar lopen. 2020 belooft een recordjaar te worden voor de genoemde stormen en bosbranden, na bijna recordverliezen in de afgelopen jaren. De behoefte aan veerkracht is groter dan ooit, stelt FM Global.

Uit een recent onderzoek blijkt  dat bijna 80% van de CEO’s en CFO’s van mening is dat hun bedrijven niet volledig zijn voorbereid op de negatieve financiële gevolgen van een veranderend klimaat. Slechts 23% – minder dan 1 op de 4 leidinggevenden – beschouwt hun bedrijf als voorbereid. Bovendien zegt 86% dat het aanpakken van klimaatrisico’s een gemiddelde tot hoge prioriteit heeft voor hun bedrijf.

De drie klimaatrisico’s die CEO’s en CFO’s het meest bezighouden –  en die volgens het FM Global-onderzoek ook de grootste financiële impact kunnen hebben –  zijn overstromingen, droogte en bosbranden. “Het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Zelfs als de activiteiten van een bedrijf in één plaats niet direct worden beïnvloed, kunnen weer- en klimaatgerelateerde calamiteiten de toeleveringsketens elders in de wereld verstoren. Die effecten kunnen verschillende negatieve gevolgen hebben, waaronder financiële schade, verminderde productiviteit en verlies van klanten”, aldus FM Global.

 

De kortetermijneffecten van klimaatrisico’s, in de vorm van bijvoorbeeld overstromingen, kunnen gevolgen op de langere termijn hebben die verder gaan dan de fysieke impact, zoals:

Aandeelhouderswaarde. Een recent onderzoek in opdracht van FM Global wees uit dat de aandeelhouderswaarde in het jaar met gemiddeld 5% daalde nadat 71 bedrijven financiële schade hadden gemeld als gevolg van een grote overstroming, wat overeenkomt met een gezamenlijke waarde van 82 miljard dollar. De erosie van de aandeelhouderswaarde bleek plaats te vinden als gevolg van de lagere verwachtingen van investeerders van de toekomstige cashflow, niet als gevolg van de kosten van de overstromingsschade zelf;

Milieu-impact. Een overstroming kan slib, chemicaliën, rioolwater en ander puin afzetten. Zodra het water terugloopt, staan ​​bedrijven voor de taak van opruimen – en mogelijke verantwoordelijkheid voor materiële schade door derden. Het verwijderen van verontreinigingen en het herstellen van operaties met inachtneming van de milieuregels kan complex en duur zijn;

Heroverweging van bedrijfsactiviteiten. Een overstroming of andere gebeurtenis kan bedrijven ertoe dwingen hun activiteiten en processen te herzien om toekomstige natuurlijke gevaren te vermijden. Een bedrijf met apparatuur die door overstromingen is beschadigd, zou bijvoorbeeld kunnen overwegen deze te repareren of te vervangen, of die activiteiten te verplaatsen naar locaties met minder blootstelling.