Meer dan een derde van de letsels op de werkvloer komt voor rekening van nieuwe werknemers


Vijfendertig procent van de verwondingen op de werkplek ontstaan tijdens het eerste jaar van een werknemer, ongeacht leeftijd of ervaring, zo komt naar voren uit een rapport van Travelers Cos. Inc.  De in Hartford, Connecticut gevestigde verzekeraar analyseerde meer dan 1,5 miljoen werknemerscompensatieclaims over een periode van vijf jaar (2015-2019).

Enkele van de meest voorkomende oorzaken van verwondingen in het eerste jaar waren overbelasting, goed voor 27% van de claims; gevolgd door uitglijden, struikelen en vallen (22%); geraakt worden door een object (14%); snijwonden en prikwonden (6%); vast komen te zitten in of tussen objecten (6%); en motorvoertuigongevallen (6%).

Tot de meest voorkomende letsels behoorden verrekkingen en verstuikingen (38% van de schadegevallen); andere veel voorkomende letsels waren breuken (13%) en kneuzingen (9%). De duurste schadegevallen, goed voor slechts 8% van het totale aantal schadegevallen maar 26% van de totale claimkosten, waren amputaties, meervoudige traumata, elektrische schokken en ontwrichtingen.

De restaurantsector kreeg het meest te maken met claims van eerstejaar werknemers, met 53% van de claims waarbij de nieuwste werknemers betrokken waren en die 47% van de totale claimkosten vertegenwoordigden. De bouwsector kwam op de tweede plaats, met bijna de helft van alle claims van nieuwe werknemers, die 52% van de claimkosten voor hun rekening namen.

Letsels ten gevolge van ongevallen die zich voor het eerst voordoen, hebben in de onderzochte periode van vijf jaar geleid tot meer dan 6 miljoen verloren werkdagen, wat neerkomt op 37% van alle verloren werkdagen. Van alle werknemers die in dezelfde periode letsel opliepen, misten werknemers in de bouw gemiddeld de meeste werkdagen als gevolg van een letsel, gevolgd door werknemers in de transportsector en werknemers in de dienstensector, waartoe bedrijven behoren zoals juridische, ingenieurs- en accountantsbureaus. Ontwrichtings- en ontstekingsletsels leidden gemiddeld tot de meeste werkverzuimdagen, respectievelijk 132 en 82. Door verrekkingen en vallen verzuimden werknemers gemiddeld 69 werkdagen, gevolgd door auto-ongelukken en door een voorwerp geraakt worden