Medrisk: Depressie, bezorgdheid en ongerustheid nemen toe bij door Corona getroffen werknemers


Sinds het begin van de COVID-19 pandemie is het aantal werknemers dat zelf ongerustheid en depressies zegt te ervaren toegenoment. Met ‘aanzienlijke’ sprongen tussen 2019 en 2020 en cijfers die niet meer teruggaan naar de cijfers van vóór de pandemie in 2022 toen de pandemie afnam, zo komt naar voren uit een  rapport over industrietrends dat eerder deze week is uitgebracht door Medrisk Inc.

In 2019 meldde 24,4% van de getroffen werknemers dat ze bezorgd en ongerust zijn, 19,8% meldde depressie en 14,8 meldde symptomen van beide; en in 2022 meldde 30% dat ze bezorgd en ongerust zijn, 23,5% meldde depressie en 20,5% meldde beide.  Uit het rapport blijkt ook dat getroffen werknemers die bezorgdheid, ongerustheid en depressie meldden  7% meer gebruik maken van fysiotherapie dan degenen die deze aandoeningen niet rapporteerden.

Andere trends die in het rapport worden genoemd, hebben betrekking op oudere en gewonde werknemers en een hoger gebruik van fysiotherapie: getroffen werknemers van 56 jaar en ouder hebben 21% meer bezoeken aan de fysiotherapie dan werknemers van 18 tot 55 jaar; en gewonde werknemers van 56 jaar en ouder hebben een 31% langere duur van de totale fysiotherapiebehandeling dan werknemers van 18 tot 55 jaar