Marsh Political Risk Report: Concurrentie om zee, ruimte en bodem zal toekomstige geopolitieke risico’s verergeren

De toenemende concurrentie om de heerschappij over bodem, zee en ruimte zal de toekomstige wereldwijde geopolitieke spanningen aanwakkeren, omdat landen hun aanspraken willen laten gelden op zeegrenzen, voorheen onaangeboorde minerale hulpbronnen en de nog vrijwel ongereguleerde kosmos, zo komt naar voren in  het  Political Risk Report 2022, dat is gepubliceerd door Marsh Specialty “Terwijl landsgrenzen tussen landen belangrijke afbakeners van politieke risico’s  blijven – zoals geïllustreerd door het huidige Rusland/Oekraïne conflict – de concurrentie voor oceaangebied, mineralen en ruimte in toenemende mate de interstatelijke relaties zal beïnvloeden.”

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne is een sterke herinnering aan hoe snel geopolitieke risico’s kunnen escaleren en een verschrikkelijke lokale humanitaire impact kunnen hebben, evenals gevolgen voor bedrijven en investeerders over de hele wereld,” zegt Nick Robson, Head of Credit Specialties, Marsh Specialty. ” Dit is echter ook een moment voor bedrijven en investeerders om na te denken over hoe ontwikkelingen in de omgevingen van de zee, de ruimte en de bodem toekomstige geopolitieke spanningen tussen landen en regio’s kunnen beïnvloeden. Wij werken samen met cliënten om hen te helpen inzicht te krijgen in de potentiële impact van huidige en opkomende politieke risico’s en in de noodzaak van strategische risico- en verzekeringsplannen, zodat zij beter bestand zijn tegen toekomstige politieke en economische crises.”

Met meer dan 80% van de zeediepten die nog niet ontgonnen zijn, blijft er een immens potentieel voor exploratie en investeringen om aan de groeiende vraag naar voedsel en grondstoffen te voldoen, zo merkt het rapport op. Deze blue exploration brengt echter het risico van verhoogde geopolitieke spanningen met zich mee, aangezien de bredere uitdaging van klimaatgerelateerde risico’s in belangrijke mate afhangt van onze zorg voor de oceanen en de meeste potentiële hulpbronnen zich bevinden in exclusieve economische zones (EEZ’s), die territoriale rechten voor de kust omvatten die kunnen worden betwist, vooral wanneer zij elkaar overlappen.

De vraag naar en concurrentie om strategische mineralen zoals kobalt, koper, lithium, mangaan, thorium, titanium, uranium en vanadium, die van cruciaal belang zijn voor de energietransitie, zullen ook vorm geven aan toekomstige geopolitieke risico’s, zo staat in het rapport. Aangezien slechts een klein aantal landen, vaak met autocratische regeringsstelsels, deze mineralen produceert, worden alternatieven zoals het delven van de zeebodem steeds meer onderzocht. Deze exploratie zou echter onomkeerbare schade kunnen toebrengen aan onderwaterecosystemen en de toch al kwetsbare mondiale voedsel- en toeleveringsketens verder kunnen ontwrichten.

De groei van de ruimte-economie zou, in combinatie met de toenemende militarisering van de ruimte, ook kunnen leiden tot een escalatie van de geopolitieke spanningen. Dit kan nog verergeren als er niet wordt samengewerkt aan een robuust bestuurskader naarmate meer landen de ruimte gaan gebruiken voor het verzamelen van inlichtingen, navigatie en militaire communicatie, aldus het rapport. In het komende decennium kunnen in de lage omloopbaan van de aarde 100.000 satellieten worden geplaatst, waardoor het aantal brokstukken in de ruimte zal toenemen. De impact van zelfs een klein stuk ruimteafval kan ernstige schade toebrengen aan apparatuur in een baan om de aarde en het risico inhouden dat conflicten worden uitgelokt. “Inzicht in deze uitdagingen en de integratie ervan in de risico- en verzekeringsplanning zal bedrijven veerkrachtiger maken en helpen om de groei veilig te stellen, zelfs als we ons aanpassen aan onze veranderde geopolitieke realiteit.: