Marsh McLennan lanceert overstromingsrisico-index, die de impact van rivieroverstromingen en kustoverstromingen in 188 landen in kaart brengt

Marsh McLennan lanceerde onlangs haar Flood Risk Index om overheden en organisaties te helpen hun blootstelling en kwetsbaarheid voor frequentere en ernstigere overstromingen beter in te schatten. “Deze index zal organisaties helpen een beter inzicht te krijgen in waar hun mensen, activa en toeleveringsketens het meeste risico lopen, en stappen te ondernemen om de ergste potentiële gevolgen van overstromingen te beperken.” 

Meer dan 2,2 miljard mensen worden wereldwijd blootgesteld aan overstromingen. Sinds 1980 hebben meer dan 4.500 overstromingsrampen geleid tot meer dan $ 1 biljoen aan schade, goed voor 40% van de verliezen door natuurrampen wereldwijd. “Recente rampen in de VS, Duitsland en China tonen aan dat overstromingen alom tegenwoordig zijn en stelselmatig worden onderschat. Aangezien klimaatverandering, economische en demografische trends en een chronisch tekort aan investeringen in veerkracht samen het risico hoger maken, is het tijd voor overheden en bedrijven om hun benadering van overstromingsrisico’s te heroverwegen”, zegt Rob Bailey, directeur Klimaat & Duurzaamheid van Marsh McLennan en medeauteur van de index. “Deze index zal organisaties helpen meer inzicht te krijgen in waar hun mensen, activa en toeleveringsketens het meeste risico lopen, en stappen te ondernemen om de ergste potentiële gevolgen van overstromingen te beperken.” 

De Flood Risk Index geeft een overzicht van de potentiële impact van overstromingen op de bevolking en de economische activa in 188 landen, waarbij het risico per land wordt geanalyseerd aan de hand van het type gevaar (rivier- of kustoverstroming), de blootstelling aan overstromingsrisico’s (het totaal aantal mensen en activa dat gevaar loopt) en de kwetsbaarheid voor overstromingsschade (de gevoeligheid van mensen en activa voor schade) voor elk land.   De index stelt gebruikers ook in staat om scores voor gevaar, blootstelling en kwetsbaarheid te vergelijken tussen twee landen, of tussen één land en het wereldgemiddelde. Gebruikers kunnen ook inzicht verkrijgen uit geospatiale datasets die beschikbaar zijn gesteld door meerdere onderzoeksinstellingen en internationale organisaties om de potentiële gevolgen van rivier- en kustoverstromingen voor stedelijke en landelijke gebieden visueel te beoordelen. 

Volgens de Marsh McLennan Flood Risk Index worden ’s werelds grootste economieën allemaal ernstig bedreigd door overstromingen. In de Verenigde Staten zijn ongeveer 11 miljoen mensen en 3 triljoen dollar aan activa blootgesteld aan overstromingen. Alleen Japan (3,7 biljoen dollar) en China (7,5 biljoen dollar) hebben een grotere economische blootstelling. 

Top 5

Volgens de index zijn de vijf G20-landen met de hoogste risicoscore voor rivier- en kustoverstromingen achtereenvolgens Duitsland, Argentinië, China, Frankrijk en Rusland.  De vijf G20-landen met het grootste aandeel van de bevolking en de economische activa die zijn blootgesteld aan overstromingen zijn: China, India, Argentinië, Rusland en Duitsland. In geval van overstromingen zijn de vijf G20-landen waar mensen en economische activa het kwetsbaarst zijn voor schade, de volgende :Indonesië, Brazilië, India, Rusland en Mexico.

De index hoort bij Marsh McLennan’s Rethinking Flood, een vierdelige serie waarin de implicaties van overstromingsrisico’s voor bedrijven, overheden en de samenleving worden onderzocht. Het volgt op het recente rapport, Sunk Costs: The Socioeconomic Impacts of Flooding. 

Via zijn vier bedrijven helpt Marsh McLennan zijn klanten zich aan te passen aan de klimaatverandering, van het navigeren in de overgang naar een koolstofarme economie tot het beheren van de fysieke risico’s die gepaard gaan met extreme weersomstandigheden zoals overstromingen. Het bedrijf levert inzichten, analyses en reflecties over gesprekken