Lectoraat Crisisbeheersing IFV stelt vijftal fictieve scenario’s op ter voorbereiding veiligheidsregio’s op cyberverstoringen

Cyberverstoringen vormen voor veiligheidsregio’s een actuele dreiging. Voor veiligheidsregio’s is het belangrijk zich hierop goed voor te bereiden. In opdracht van de portefeuillehouder Cyber en Digitale ontwrichting heeft het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV – in samenwerking met de lector Risk Management & Cyber Security van de Haagse Hogeschool – cyberscenario’s opgesteld. De cyberscenario’s helpen veiligheidsregio’s om zich voor te bereiden op cyberverstoringen. 

Doel scenario’s

De cyberscenario’s dienen voor veiligheidsregio’s als hulpmiddel om op een gestructureerde manier na te denken over hun wijze van optreden. Het doel is dat veiligheidsregio’s hun eigen antwoorden formuleren op vragen als: hoe ziet de veiligheidsregio’s zijn eigen rol in de verschillende scenario’s? Hoe is de regio op deze scenario’s voorbereid? Hoe verlopen processen als opschaling en alarmering, leiding en coördinatie, en crisiscommunicatie? Welke kennis en kunde zijn er nodig voor cybergevolgbestrijding? 

Steven van de Looij, CISO veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, en portefeuillehouder digitale ontwrichting en cyber: ‘Er zijn al verschillende crisisplannen ontwikkeld en het Nationaal Crisisplan Digitaal heeft de bouwstenen-methodiek geïntroduceerd. We merkten echter dat in aanvulling hierop behoefte was aan wat meer concrete scenario’s. Daarom heb ik het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV gevraagd om vijf concrete cyberscenario’s te ontwikkelen. De scenario’s zijn verschillend van schaal en scope, maar voorzien alle vijf een bepaalde rol voor de veiligheidsregio.’ 

Met open blik kijken naar risico’s

De opstellers hopen dat de scenario’s bijdragen aan het vergroten van bewustwording en aan een open houding en vernieuwende manier van denken en doen: hoe zijn we als veiligheidsregio voorbereid, welke rol kunnen we vervullen bij cyberverstoringen en welke partners hebben we daarbij nodig? Veiligheidsregio’s kunnen de scenario’s gebruiken voor trainingen, oefeningen en bestuurlijke table-tops. Daarnaast kunnen ze als input dienen voor vervolgonderzoek, opleiding en onderwijs.

Vijf voorstelbare scenario’s opgesteld

Met vijf fictieve, maar voorstelbare scenario’s is er volgens het IFV naar gestreefd om het brede palet aan mogelijke cyberverstoringen te bestrijken. De scenario’s variëren van gijzelsoftware tot een grootschalige cyberverstoring. Zij bieden een uitstekende basis voor regio’s om zich voor te bereiden op dit actuele risico. 

Jelle Groenendaal, lector Risk Management & Cyber Security Haagse Hogeschool: “Cyber blijft voor veel bestuurders en crisisprofessionals – ook binnen het OOV en crisisbeheersingsdomein – vaak abstract. Door deze scenario’s hopen we hen meer gevoel te geven bij verschillende cyberaanvallen- en verstoringen en wat mogelijke gevolgen kunnen zijn.”

Download het rapport Cyberscenario’s voor veiligheidsregio’s

Rapport Cyberscenario’s voor veiligheidsregio’s