Kolenmijnwerkers lopen meer risico op sterfte door longziekte dan voorgangers


Kolenmijnwerkers in de Verenigde Staten lopen een verhoogd risico om te sterven aan longziekten zoals kanker en chronische obstructieve longziekte, en de sterftecijfers zijn hoger voor deze werknemers dan onder de algemene Amerikaanse bevolking, volgens nieuw onderzoek van het National Institute for Occupational Safety and Health. 

NIOSH-onderzoekers en onderzoekers van de Universiteit van Illinois-Chicago publiceerden de in hun ogen ‘grootste bestaande studie over doodsoorzaken bij Amerikaanse mijnwerkers’ en de resultaten tonen niet alleen aan dat mijnwerkers een grotere kans hebben om te sterven aan longziekten dan andere werknemers, maar ook dat de huidige mijnwerkers een groter sterfterisico lopen dan hun voorgangers.

Mijnwerkers uit Central Appalachian, geboren in 1940 of later, hadden acht keer meer kans om te sterven aan niet-kwaadaardige ademhalingsziekten zoals black lung of COPD dan leden van de algemene Amerikaanse bevolking, volgens de studie, waarvan de resultaten maandag werden gepubliceerd op de NIOSH wetenschapsblog

De achtvoudige toename, aldus de auteurs, was de hoogste kans op overlijden door niet-kankerachtige ademhalingsziekten in alle onderzochte leeftijdsgroepen. Niet-kwaadaardige ademhalingsziekten omvatten chronische aandoeningen van de lagere luchtwegen die kunnen worden toegeschreven aan de inademing van kolenstof.Naast niet-kwaadaardige longaandoeningen worden mijnwerkers volgens de onderzoekers ook blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen in hun werkomgeving, zoals dieseluitlaatgassen, asbest en radon, die tot de ontwikkeling van kanker kunnen leiden. 

In de studieperiode werd gekeken naar sterftecijfers tussen 1979 en 2017. Uit de studie bleek dat het sterftecijfer het hoogst was bij degenen die recenter waren geboren, wellicht als gevolg van een toename van de ernstige longziekte pneumoconiose bij jongere mijnwerkers.