Klimaatschademonitor Verbond van Verzekeraars: Schade door extreem weer neemt steeds grotere vormen aan


De schade door extreem weer neemt steeds grotere vormen aan. In 2022 bedroeg de schade bijna 900 miljoen euro, waarvan ruim 700 miljoen van de drielingstorm in februari. Dat blijkt uit de Klimaatschademonitor van het Verbond van Verzekeraars.

Naast het inzichtelijk maken van de omvang van dergelijke schade zet het Verbond van Verzekeraars zich ook in voor bewustwording, preventie en beperking van schade, onder andere door het aanbieden van een toolkit en samenwerking met kennispartners zoals het KNMI. Dit alles helpt verzekeraars bij het beheersbaar houden van de schade en dus ook van het betaalbaar houden van verzekeringen.

“Afgezien van de invloed van weersomstandigheden op het resultaat stijgt de schadelast de afgelopen jaren structureel. Dit heeft te maken met de waardestijging van panden onder andere door meer investeringsbereidheid, gebruik van zonnepanelen en doordat schade vaak hersteld wordt met duurzame materialen van een hogere kwaliteit. Daarnaast speelt inflatie hier een rol in de vorm van hogere kosten van arbeid, energie en materialen. Na rente en herverzekering daalt het resultaat minder sterk vanwege meer betaalde schade door herverzekeraars”, aldus het Verbond.