Kees Boks (TÜV Nederland): nieuwe inspecties voldoen aan vraag verzekeraars; Terugdringen van brandrisico’s: het belang van SCIOS Inspecties


TÜV Nederland mag nu ook SCIOS scope 8, 10 en 12 inspecties uitvoeren. Kees Boks, afdelingsmanager E-inspecties TÜV Nederland, gaat in onderstaand artikel in op de vraag wat TÜV Nederland dankzij deze inspecties kan toevoegen aan de verzekeringsmarkt  ‘‘SCIOS inspecties richten zich specifiek op het verkleinen van branden en het vergroten van bewustwording hieromtrent.’’

Verzekeraars ontvangen elk jaar duizenden claims voor bedrijfsbranden. Een van de drie grootste oorzaken is kortsluiting (naast brandstichting en menselijk handelen), waarvan de oorzaak vaak in de elektrische installatie en/of zonnepanelen installatie ligt.

Ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt

Boks vertelt: ‘‘Om branden beter te voorkomen en de bewustwording te vergroten, werd in 2013 op het Inspectiecongres in Ede al het VIER (Verzekerings Inspecties Elektrotechnische Risico’s ) concept ondertekend door het Verbond van Verzekeraars en brancheorganisatie iKeur. VIER richtte zich op het voorkomen van brandschade. Door de jaren heen is die basis  verder doorontwikkeld en daaruit is uiteindelijk de SCIOS scope 10 inspectie ontstaan.’’

Naast de NEN 1010 en de NEN 3140 keuringen bestond de behoefte aan deze specifieke nieuwe keuringen omdat de NEN normen niet overal van toepassing zijn waar brandgevaar van toepassing is. ‘‘NEN 3140 dekt niet de volledige risico’s die voor zowel het bedrijf als de verzekeringswereld van belang zijn. Want deze norm kijkt met name naar persoonlijk letsel en niet zozeer naar extra brandgevaar met materiele schade.’’

Omdat de laatste jaren ook zonne-energie in opkomst is en menig dak van een bedrijfspand wordt vol gelegd, komen ook deze risico’s steeds meer ter sprake. ‘‘Een PV-installatie heeft een behoorlijke impact op je elektrotechnische installatie. Het belang werd daarvoor onderkend en zo is de SCIOS scope 12 ontstaan. Daarom is het nu zo dat een SCIOS scope 10 en 12 inspectierapport wordt gevraagd als acceptatiecriteria voor een brandverzekering. Zo heeft bijvoorbeeld het ijsstadion THIALF in Heerenveen de zonnepanelen uit moeten zetten om verzekerd te blijven.’’

SCIOS inspecties

‘‘Met een SCIOS inspectie kan een bedrijf aantonen aan de voorwaarden van een verzekeraar te voldoen’’, vertelt Boks. ‘‘Om SCIOS gecertificeerd te worden, hebben onze inspecteurs SCIOS erkende examens afgelegd voor de scopes waarin we werkzaam zijn. Deze scopes zijn de specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installatie een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren. Wij als TÜV Nederland zijn voor scope 8, 10 en 12 gecertificeerd. Voor de verzekeringswereld zijn met name scope 10 en 12 van belang.’’

Aanpak TÜV Nederland

Boks licht de werkwijze toe: ‘‘Van een nieuwe klant vragen we alle gegevens op (algemene gegevens, beschrijving installatie, welke inspectie wordt er gevraagd en is deze passend, is er documentatie, zijn er voorgaande rapporten, etc.) en op basis daarvan maken we een inspectieplan. In dit plan staan de technische afspraken op welke basis wij de inspectie gaan uitvoeren. Bij akkoord voeren we de inspectie uit, conform plan en maken daarbij gebruik van het IB22 document waarbij constateringen beoordeeld kunnen worden aan de hand van een vijftal gradaties. ’’

‘‘Na de inspectie leveren wij een inspectierapport op. Indien alles akkoord is, kan de organisatie deze overleggen aan de verzekeraar. Zijn er nog afwijkingen dan moet de klant deze oplossen en een herstelverklaring aanleveren of vindt er een tweede inspectie plaats.’’

SCIOS inspecties mogen alleen uitgevoerd worden door SCIOS geaccrediteerde organisaties. TÜV Nederland is daarnaast ook geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie voor nieuwbouw inspecties. ‘‘Er zijn maar een paar bedrijven in Nederland die dit beiden hebben. Dat laat zien dat wij voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Brandrisico’s terugdringen

De SCIOS inspecties van TÜV Nederland zorgen ervoor dat een bedrijf meer inzicht heeft in de brandrisico’s van de elektrische installaties en kan toegelaten worden voor een brandverzekering. Een verzekeraar weet namelijk dankzij de periodieke inspecties dat de brandrisico’s minder groot zijn. Daarmee wordt het risico op het uitkeren van schade drastisch verminderd.

Meer weten over de SCIOS inspecties door TÜV Nederland? Neem dan contact op met Kees Boks via dit contactformulier.