Joint ESG-paper ecoDa, ECIIA en FERMA over Duurzaam ondernemen: Riskmanagers en interne auditors moeten nauwer samenwerken met Raden van Bestuur


Raden van Bestuur moeten nauwer samenwerken met riskmanagers en interne auditors om de duurzaamheidsuitdagingen van ondernemingen aan te gaan. Anders neemt het risico toe dat niet wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en marktverwachtingen. Dat is de hoofdconclusie uit een gezamenlijke joint paper van ecoDa, ECIIA en FERMA

“Risk Managers en Internal Auditors zijn nodig vanwege hun expertise als het gaat om het anticiperen op het effect van dubbele materialiteit.  Beide beroepsgroepen kunnen het bestuur ook helpen in de dialoog met relevante belanghebbenden. Ondernemingen moeten eerst hun maturiteitsniveau beoordelen wat betreft de algemene aanpak van duurzaamheid”, benadrukte Béatrice Richez-Baum, directeur-generaal van ecoDa.

EFRAG heeft onlangs de eerste reeks ontwerpnormen voor Europese duurzaamheidsverslaglegging (ESRS) bij de Europese Commissie ingediend. De normen onderstrepen de urgentie voor Europese bedrijven om de duurzaamheidsuitdaging aan te gaan. Op het niveau van de raad van bestuur wordt meer diepgaande kennis van duurzaamheidskwesties in de bedrijfsvoering noodzakelijk.

“Een eerste vereiste is dat riskmanagement en interne audit de Raad van Bestuur en het senior management ondersteunen, zodat strategie, risicobeheer, beleid, governance en cultuur aan de eisen en verwachtingen voldoen. Het bestuur en de C-Suite moeten op hun beurt interne audit en risicobeheer de middelen geven om dit te doen”, voegde Pascale Vandenbussche, secretaris-generaal van ECIIA, hieraan toe.

While new developments regarding enhanced European legislation on corporate sustainability (including EFRAG’s ESRS standards) are emerging, ecoDa representing board members, FERMA representing risk managers and ECIIA for internal auditors describe in a joint paper, why cooperation between the three roles is needed.

Terwijl zich nieuwe ontwikkelingen voordoen met betrekking tot verbeterde Europese wetgeving inzake duurzaam ondernemen (waaronder de ESRS-normen van EFRAG), beschrijven ecoDa als vertegenwoordiger van de leden van de Raad van Bestuur, FERMA als vertegenwoordiger van de riskmanagers en ECIIA voor de interne auditors in een gezamenlijk document waarom samenwerking tussen de drie rollen nodig is.

“Een bedrijfscultuur die ondernemingsbreed riskmanagement omarmt, is een fundamentele factor die bepaalt hoe organisaties duurzaamheid benaderen en aanpakken. Voor het managen  van duurzaamheid zijn een volwassen riskmanagementfunctie en -processen nodig. En met onze volwassenheidsmatrix in het document begeleiden we organisaties om een beter inzicht te krijgen in hun duurzaamheidsreis”, aldus Typhaine Beaupérin, CEO van FERMA.

Om duurzaamheid in de bedrijfsvoering te verankeren moeten Raden van Bestuur, riskmanagers en interne auditors samenwerken. Er moet een duidelijke verstandhouding tussen de riskmanagementfunctie en de interne auditfunctie worden ontwikkeld om de Raad van Bestuur te ondersteunen en de duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.

Klik hier voor de gezamenlijke ESG-paper: https://www.ferma.eu/app/uploads/2022/11/ecoDa-ECIIA-FERMA-ESG-embedding-are-you-ready-FINAL.pdf