Jaarlijks gemiddeld meer dan 50 verkeersdoden door voertuig te water

Elk jaar overlijden er gemiddeld meer dan 50 personen nadat hun voertuig te water is geraakt, dat is 8,5% van het totaal aantal verkeersdoden. Ongeveer 70% van deze slachtoffers komt hierbij om door verdrinking en de resterende  30% door een andere oorzaak, zoals de impact van het voertuig op het water, of er kan niet worden vastgesteld dat mensen overleden zijn door verdrinking.  Dit staat in de nieuwe SWOV-factsheet Voertuigen te water.

Vooral onder de leeftijdsgroep 18-24 jarigen vallen veel dodelijke slachtoffers. De slachtoffers zijn voornamelijk inzittenden van personenauto’s, maar ook onder fietsers en scootmobielrijders vallen veel slachtoffers. Er is een oververtegenwoordiging van het aantal mannelijke doden door voertuigen die te water raken. Uit data van het CBS blijkt dat tussen 2010 en 2019 er in Nederland 407 mannen en 124 vrouwen overleden nadat ze met hun voertuig te water raakten Ondanks het hoge aantal slachtoffers is er niet veel bekend over de mogelijke oorzaken van ongevallen met voertuigen te water in Nederland. Studies uit het buitenland laten zien dat er vaak sprake was van alcohol- en drugsgebruik en/of een hoge snelheid.

Voorkomen

Er zijn twee mogelijkheden om dodelijke slachtoffers bij voertuigen te water te voorkomen. Het fysiek onmogelijk maken voor een voertuig om in het water te geraken is de beste oplossing, door o.a. wegen niet direct langs water aan te leggen. Als het niet anders kan, moet de afstand tussen de weg en het water zo groot mogelijk worden gemaakt of de weg van het water worden afgeschermd met geleiderails.

De tweede mogelijkheid is dat inzittenden het voertuig zo snel mogelijk verlaten wanneer het te water raakt. Educatie en voorlichting kunnen kennis over ontsnappingsstrategieën vergroten. Het is echter onzeker of mensen tijdens een stressvolle situatie het geleerde in de praktijk kunnen brengen en niet terugvallen op instinctief handelen. Elektrische ramen die automatisch openen bij contact met water zijn mogelijk een effectieve manier om de overlevingskans van mensen die te water raken te vergroten. Een minimale voertuigeis zou moeten zijn dat portierslot- en raambedieningen altijd blijven werken; ook bij te water raken.

Foto Bol.com