IUMI roept op tot sectorbrede samenwerking en het delen van kennis nu reders richting net-zero gaan

De onlangs herziene strategie voor de reductie van broeikasgassen (BKG), die in juli door het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is aangenomen, wordt volledig ondersteund door de International Union of Marine Insurance (IUMI). De nieuwe strategie roept de scheepvaart op om rond 2050 een net zero-uitstoot van broeikasgassen te bereiken, met een reductie van ten minste 20% in 2030 en een reductie van ten minste 70% in 2040 (ten opzichte van de uitgangswaarde uit 2008).

Maritieme verzekeraars zullen een cruciale rol spelen in het streven naar een net zereo-beleid, aangezien nieuwe technologieën nieuwe risico’s met zich meebrengen die moeten worden begrepen en verzekerd. Dit vereist volledige samenwerking van de sector, zoals Helle Hammer, voorzitter van het Beleidsforum van IUMI, uitlegt: “Het naleven van deze ambitieuze nieuwe strategie zal vooral op de schouders van de reders neerkomen, maar zij zullen volledig gesteund worden door de maritieme verzekeringsgemeenschap, die een groot deel van het risico op zich zal nemen. Daarom moet er sprake zijn van alomvattende samenwerking en kennisdeling tussen eigenaren, klassen, vlaggenstaten, verzekeraars en anderen. Dit zal vooral van belang zijn nu de pioniers nieuwe technologieën gaan implementeren, die vervolgens onvermijdelijk door de rest van de industrie zullen worden overgenomen. Het zal van essentieel belang zijn dat er een alomvattend regelgevingsregime komt voordat het grootste deel van de vloot hieraan begint te voldoen.”

Bij de IMO wordt al gewerkt aan het opstellen van een veiligheidsroutekaart, waarin de uitdagingen zullen worden geïdentificeerd en mogelijke oplossingen zullen worden besproken. IUMI was medesponsor van dit initiatief – dat werd geleid door de International Association of Classification Societies (IACS) – en zal betrokken worden bij de verdere ontwikkeling ervan. Richtlijnen voor het veilig gebruik van ammoniak en waterstof als voortstuwingstechnologieën zijn al gepubliceerd en de meeste klassenorganisaties hebben een reeks relevante notaties uitgebracht. Het zal echter belangrijk zijn dat er holistische regelgeving komt, die ook een sterke nadruk moet leggen op de veiligheid van de bemanning.

Helle Hamer vervolgt: “Het beschermen van het milieu is essentieel, maar dat geldt ook voor het beschermen van het welzijn en de veiligheid van onze zeevarenden. We moeten ervoor zorgen dat initiatieven op het gebied van milieu en veiligheid van de bemanning tegelijkertijd worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de mensen op zee op geen enkele manier in gevaar worden gebracht. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat er belangrijke en nieuwe trainingsprogramma’s moeten worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat onze zeevarenden volledig zijn opgeleid en voldoen aan de nieuwe technologieën en deze veilig kunnen gebruiken.”

Een centrale rol voor IUMI is er volgens hem voor te zorgen dat maritieme verzekeraars zich bewust zijn van en betrokken zijn bij de evolutie van de scheepvaartsector. “Er is momenteel een gelegenheid om deze kwesties aan de orde te stellen en te bespreken tijdens de jaarlijkse IUMI-conferentie in Edinburgh, waar deze, en andere actuele kwesties, op de agenda staan.”

Helle Hamer concludeert tot slot: “We zullen met veel uitdagingen en onbekende factoren worden geconfronteerd terwijl we naar een net-zero doel streven, en als industrie moeten we samenwerken om ervoor te zorgen dat mensen veilig zijn en het milieu wordt beschermd. Nieuwe risico’s moeten worden begrepen, verzekerd en beperkt en verzekeraars zullen als gevolg daarvan waarschijnlijk meer informatie zoeken buiten hun schadestatistieken.”