IUMI: Marine-verzekeraars blijven handel in Rode Zee en Zwarte Zee ondersteunen


De International Union of Marine Insurance (IUMI), de wereldwijde koepel van transportverzekeraarsorganisatie,  heeft tijdens haar jaarlijkse winterbijeenkomst in Londen bevestigd dat de wereldwijde maritieme verzekeringsmarkt de handel in de Rode Zee en het Oekraïne/Zwarte Zee-gebied blijft ondersteunen.

Sinds de beëindiging van de Oekraïense graancorridor in september 2023 is ongeveer 10 miljoen MT graan met succes uit Oekraïense havens gelicht met behulp van internationale tonnage die door maritieme verzekeraars is verzekerd. Dit ondanks het feit dat Rusland faciliteiten aan de Oekraïense kust beschadigde en lokale wateren ontgon. De verzekeringsdekking heeft ertoe bijgedragen dat een groot deel van de Oekraïense graanoogst overzee is geëxporteerd, wat op zijn beurt heeft geholpen om de internationale landbouwgrondstoffenprijzen te stabiliseren.

In de Rode Zee biedt de verzekeringsmarkt casco- en vrachtproducten tegen betaalbare prijzen en scheepseigenaren kunnen de dekking krijgen die ze nodig hebben. Ondanks militaire interventie gaan de aanvallen door, maar gelukkig zijn er geen catastrofale scheepsslachtoffers. De impact op de doorvoer via het Suezkanaal en de wereldwijde bevoorradingsketens is aanzienlijk, maar dit heeft geen invloed gehad op het vermogen van de maritieme verzekeringsmarkt om adequate dekking te bieden – zowel voor doorvoer via de Rode Zee/Suezkanaal als voor de langere route rond Kaap de Goede Hoop. 

De IUMI maakte ook melding van de beperkte doorvaart van het Panamakanaal als gevolg van het lage waterpeil, waardoor de maximale diepgang van een schip werd beperkt van 50 voet tot 44 voet. Dit heeft de dagelijkse doorvaart van 34-36 schepen teruggebracht tot ongeveer 24 schepen. Naar verwachting zullen de afvaarten later deze maand verder afnemen tot 18 schepen. Het resultaat is langere doorvaarttijden omdat schepen worden omgeleid,  maar de reizen zijn verder in gevaar gebracht door de gebeurtenissen in de Rode Zee. Het samenkomen van deze twee crises komt vlak voor de exportgolf rond de sluitingen van het nieuwe maanjaar in Azië. Verwachte gevolgen zijn onder meer een tekort aan geleverde goederen, containers die niet op hun plaats staan, opstoppingen bij vrachtterminals en congestie in havens.

Positiever was dat de groei van de wereldwijde premies voor zeeverzekeringen in 2022 waarschijnlijk een impuls zou geven aan de resultaten voor 2023, die de IUMI zal publiceren op haar jaarlijkse conferentie in september. De premiebasis voor 2024 zou moeilijker te voorspellen zijn door de eerder genoemde problemen met de toeleveringsketen, het zwakkere consumentenvertrouwen, de hoge rentetarieven en de economische vertraging in sommige regio’s. De inflatiedruk nam echter wel af.

Het rapport van de IUMI over de wereldwijde markt voor zeeverzekeringen zal samen met discussies en debatten over de dringende problemen van het moment worden besproken tijdens de jaarlijkse conferentie die van 15 tot 18 september 2024 in Berlijn wordt gehouden. Dit jaar viert de IUMI haar 150e verjaardag, wat wordt weerspiegeld in het gemeenschappelijke thema van de conferentie: “Voortbouwen op 150 jaar wereldwijde handel mogelijk maken”.