Inventarisatie NIPV: 240 gebouwbranden met zonnepanelen; 33 met depositie

In de periode van 1 januari 2018 t/m 30 juni 2023 heeft het NIPV 240 gebouwbranden met zonnepanelen gesignaleerd. Bij 33 van deze branden zijn resten van zonnepanelen terechtgekomen in de omgeving(depositie). Alleen bij grotere branden met grote warmteontwikkeling werden zonnepaneelresten op grote afstand van de incidentlocatie gevonden. Dat zijn enkele uitkomsten uit een inventarisatie van het NIPV dat is weergegeven  in de ‘Factsheet Depositie bij gebouwbranden met zonnepanelen’

Risico’s van zonnecelscherven zijn volgens het rapport scherpe randen (deze vormen een risico voor grazende dieren of spelende kinderen) en kleine hoeveelheden zware metalen (lood, deze hoeveelheden zijn zo klein dat ze geen risico voor de gezondheid of het milieu vormen).

Het aantal gebouwbranden met zonnepanelen vertoont  de afgelopen drie jaar een stijgende lijn. In 2021 waren dat er 30 (waarvan vier met depositie), vorig jaar was dat aantal opgelopen naar 42 (7x met depositie) en dit jaar was dat aantal verder opgelopen naar 73 (14x met depositie).  Dit jaar werd 14 keer depositie aangetroffen in schuren en loodsen, acht keer in bedrijfsgebouwen/industrie, zes keer in stallen(dieren) en vijf keer in een woning.

Lees de factsheet

Factsheet Depositie bij gebouwbranden met zonnepanelen
Pdf | 2 MB | 06-11-2023