Inschrijving zevende editie Europese Risk Management Awards geopend; dit jaar extra prijs ‘Outstanding Contribution to the Risk Management Profession’

FERMA heeft de inschrijving van de zevende editie van de Europese Risk Management Awards.  Traditiegetrouw worden Awards in drie categorieën: Excellence in Risk Management, Industry Excellence en Training & Education Excellence. Dit jaar wordt er voor het eerst een nieuwe award aan toegevoegd:  Outstanding Contribution to the Risk Management Profession. Deze prijs wordt toegekend door de jury aan een persoon die op uitvoerend niveau betrokken is bij een Europese nationale risicomanagementorganisatie en een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bredere risicomanagementgemeenschap in zijn land.  

FERMA: “De afgelopen jaren is de risicomanagementsector geconfronteerd met een combinatie van uitdagingen die zij wellicht nog nooit eerder heeft meegemaakt. Van natuurrampen tot oorlog en politiek geweld, inflatie en beperkingen in de toeleveringsketen, in combinatie met veranderingen in de werkgewoonten en de Great Resignation die volgde op de pandemie, hebben risicomanagers geen andere keuze gehad dan af te wijken van de traditie en te innoveren om hun steeds groter wordende functie te vervullen. Daarom is het vieren en belonen van de uitmuntendheid, het belang en het professionalisme van de stem van risicomanagers cruciaal.”

. Nominaties kunnen worden ingediend door de genomineerde of door een derde partij. Meer informatie over de nominatieprocedure vindt u  here