IFV: Effectiviteit van explosiewerend glas onderzocht

Is het gebruik van explosiewerend (of scherfvrij) glas zinvol bij een explosie van een gevaarlijke stof? Kan explosiewerend glas bij incidenten met gevaarlijke stoffen het aantal slachtoffers beperken? Het IFV concludeert dat explosiewerend glas een effectieve maatregel kan zijn om de gevolgen van een explosie van een gevaarlijke stof te beperken. Maar ook dat de relevante eigenschappen van dit glas vaak niet bekend zijn en dus extra onderzoek nodig is.

De Omgevingswet, die binnenkort van kracht wordt, heeft onder meer als doel om bescherming te bieden tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen. Op basis van deze wet kunnen gebieden worden geïdentificeerd, waar, zonder extra maatregelen, personen binnenshuis onvoldoende beschermd zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dit kan ertoe leiden dat in bepaalde gebieden, de zogenoemde voorschriftengebieden, specifieke bouwkundige maatregelen verplicht worden gesteld voor nieuwbouw. 

Explosie van waterstofcilinder en warme BLEVE van lpg-spoorwagon

In samenspraak met de veiligheidsregio’s heeft het lectoraat Energie- en transportveiligheid van het IFV onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een van deze maatregelen, namelijk de toepassing van explosiewerend glas. Hierbij is gekeken naar de bescherming die dit glas biedt bij een explosie van een waterstofcilinder op een tubetrailer en bij een explosie (een zogenoemde warme BLEVE) van een lpg-spoorwagon.

Conclusies onderzoek

Bij een explosie van een waterstofcilinder vallen, in het gebied gelegen tussen 20 en 40 meter van het incident, slachtoffers en gewonden (door glasscherven). Bij de toepassing van ER1-glas wordt dit gebied teruggebracht tot 20-25 meter. Bij gebruik van ER2-, ER3- of ER4-glas veroorzaken glasscherven geen slachtoffers of gewonden meer. 

Bij een warme BLEVE van een lpg-wagon vallen, in geval van ‘normaal’ dubbel glas, tussen 65 en 325 meter van het incident slachtoffers en gewonden door glasscherven. Om het aantal slachtoffers te beperken kan ER1-glas hier effectief worden ingezet. ER2-, ER3- en ER4-glas hebben geen toegevoegde waarde. 

Testmethoden herzien of uitbreiden

Uit de studie bleek ook dat de huidige testmethoden voor scherfvrij glas moeten worden herzien of uitgebreid, om de relevante eigenschappen van dit glas betrouwbaar te kunnen bepalen en zo beter te kunnen beoordelen of de toepassing van explosiewerend glas een effectieve bouwkundige maatregel is.

Download

De effectiviteit van explosiewerend glas bij incidenten met gevaarlijke stoffen