Helft werknemers in overgang ondervindt hinder op werk

In 2021 gaven 173.000 vrouwelijke werknemers aan dat overgangsklachten weleens van invloed op hun werk waren. Dit komt overeen met 55% van alle vrouwelijke werknemers in de overgang. Bij 8% speelde dit dagelijks, 9% had er wekelijks last van. Dit melden het CBS en TNO op basis van een vervolgmeting van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) onder vrouwelijke werknemers van 40 tot 75 jaar.

Van de werknemers in de overgang vindt 36% dat zij weleens minder goed functioneren op het werk door bijvoorbeeld pijnklachten, vermoeidheid of concentratieproblemen. Ook beleven zij soms ongemakkelijke situaties op de werkvloer, bijvoorbeeld vanwege opvliegers, stemmingswisselingen of doorlekken (31%). Zo’n 13% van de vrouwen in de overgang kampt met minder goed functioneren én ongemakkelijke situaties. Verder heeft 2% weleens zoveel klachten dat zij zich ziek melden. Van de werknemers in de overgang ervaart 20% hiervan geen gezondheidsklachten (hierna: overgangsklachten), en 25% heeft wel overgangsklachten maar ondervindt daarvan geen hinder op het werk.

Meer psychische vermoeidheid

Werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) komt gemiddeld meer voor bij werknemers in de overgang dan bij 40- tot 60-jarige vrouwen die niet in de overgang zijn (27 tegenover 20%). Het verschil zit in het bijzonder bij werknemers die regelmatig overgangsklachten hebben, van wie 39% ook psychisch vermoeidheid is. Voor hen is het ook minder vanzelfsprekend om de eisen van het werk aan te kunnen: 27% van de vrouwen die regelmatig overgangsklachten hebben, geeft aan niet gemakkelijk te voldoen aan de psychische eisen van het werk, tegenover 13% van de leeftijdgenoten die niet in de overgang zijn.

Als werknemers merken dat overgangsklachten van invloed zijn op hun werk, bespreekt 65% dit op het werk. Degenen die regelmatig overgangsklachten hebben, doen dit meer (74%) dan vrouwen die soms klachten hebben (57%). Werknemers bespreken hun overgangsklachten op het werk vooral met een of twee collega’s. Zo’n 6% heeft het er niet over, maar zou dit wel willen. Niet iedereen wil het er op het werk over hebben: voor 18% hoeft het niet.

Behoefte aan meer steun van leidinggevende bij overgangsklachten

Van de werknemers met overgangsklachten die van invloed zijn op het werk heeft 57% behoefte aan meer ondersteuning of begrip hiervoor op de werkvloer. Ze willen dit vooral van de leidinggevende. Werknemers met regelmatig overgangsklachten hebben vaker behoefte aan meer begrip of ondersteuning van een bedrijfsarts (15%) dan vrouwen die soms klachten hebben (2%).