Helft fietsers wil verbetering veiligheid en comfort van fietspaden

De veiligheid en het comfort van de fietspaden en wegen in ons land kunnen volgens de helft van de fietsers beter, zo blijkt uit een recent onderzoek van de ANWB. Fietsers storen zich met name aan te smalle paden en slechte kwaliteit van het wegdek. Ook drukte op fietspaden, snelheidsverschillen en asociaal gedrag zijn voor een toenemend aantal fietsers een ergernis. Een probleem dat in 2016 alleen speelde in de Randstad.

Een andere uitkomst is dat recreatieve fietsers vaker op de pedalen stappen dan vijf jaar geleden en oordelen gunstiger over de mogelijkheden om te fietsen in eigen land.  Recreatief fietsen is één van de populairste vrijetijdsbestedingen onder Nederlanders. In het eerste coronajaar 2020 nam het aantal recreatieve kilometers toe met 30% vergeleken met 2019.

Drenthe de beste provincie

De beste provincie om te fietsen is Drenthe (8,5). Op een gedeelde tweede plaats volgen Gelderland en Zeeland met een 8,4. De provincies Overijssel, Friesland en Noord-Brabant delen de derde plaats (8,3). Het recreatief fietsen wordt gemiddeld met een 8,2 beoordeeld. Dit is hoger dan in 2016 toen de waardering een 8,0 was.

Tweederde van de recreatieve fietsers maakt tenminste één of meerdere tochten per week. Zij leggen veel kilometers af; een gemiddelde tocht van een e-biker ligt tussen de 30 en 50 km, wielrenners leggen vaker tussen 50 en 70 km of meer af en ‘gewone’ fietsers zijn goed voor afstanden tot 30 km.

Opvallend is dat het aantal ondervraagden dat een fietstocht vanaf een parkeerplaats begint is toegenomen van 13% in 2016 naar 19% in 2021. Een kwart van de e-bikers gebruikt de auto en een fietsdrager om een ander gebied te verkennen. Het toegenomen aantal fietstochten veroorzaakt dus ook meer autokilometers en parkeerdruk bij mooie gebieden. Toch beginnen de meeste fietstochten nog steeds thuis.

Flinke toename e-bike

Ruim de helft van de ondervraagden gebruikt een e-bike voor een recreatieve fietstocht. Dat is een forse groei vergeleken met 2016, toen het gebruik van een e-bike op 32% lag. Het aantal verkochte e-bikes neemt enorm toe. In 2021 was meer dan de helft van het aantal verkochte fietsen een e-bike. De ANWB ziet een toename van het e-bike-gebruik onder alle leeftijden.