HDI Risk Consulting wijst relaties op preventiemogelijkheden ‘nieuwe risico’s in huidige Corona-tijdperk

In het huidige ‘Corona-tijdperk’ wordt in tal van bedrijfstakken noodgedwongen op een andere manier gewerkt. Dat brengt ook andere, ‘nieuwe’ risico’s met zich mee. De specialisten van HDI Risk Consulting heeft deze week in een speciale e-mail de relaties gewezen op deze risico’s en op de mogelijkheden om door middel van preventieve en  andere maatregelen de kans op schade te reduceren. Ook is in de mail een telefoonlijst opgenomen van de HDI Risk Consulting Helpdesk met aparte ‘hulplijnen’ voor Property, Marine, Motor, Liability, Cyber, Engineering en overige zaken.

Per branche zijn praktische preventieve tips opgesteld, zoals hoe vermoeidheid bij vrachtwagenchauffeurs tijdig te herkennen en te voorkomen (vermoeidheidsmanagement), hoe voertuigen van het wagenpark op een veilige manier kunnen worden gestald en hoe thuis veilig kan worden gewerkt. Ook is er een checklist over de te nemen maatregelen bij een bedrijfsstilstand ter voorkoming van onder meer diefstal/inbraak, vandalisme en waterschade en worden maatregelen voorgesteld voor het stilleggen van bouw- en montageplaatsen.  Voor meer info: hrc@nl.hdi.global.

.