Guy Carpenter analyse: eens in de 200 jaar kans op wereldwijde cyberschade-incident geraamd op $ 33,4 miljard


Volgens Guy Carpenter bedraagt de Amerikaanse cyberverzekeringsmarkt momenteel ongeveer $  9 miljard en de niet-Amerikaanse markt ongeveer $ 5 miljard, zo blijkt uit een nieuw rapport over de cyberverzekeringsmarkt waarin de evolutie van cyber als kernactiviteit wordt onderzocht. Deze gegevens laten een aanzienlijke toename zien van vergelijkbare cijfers die in 2019 door Guy Carpenter en CyberCube voor de Amerikaanse markt zijn geproduceerd en die cyberpremies voor de Amerikaanse markt op $ 2,6 miljard zetten.

 Het rapport met als titel ‘Through the Looking Glass: Interrogating the Key Numbers Behind Today’s Cyber Market’ laat zien hoe cyberdekking is uitgebreid, verschoven en verfijnder is geworden. Daarnaast beoordeelt het rapport ook de omvang en reikwijdte van de sector en geeft het een beeld van de potentiële omvang van een wereldwijde schade in de cybersector.  .

Erica Davis, de Global Co-Head of Cyber bij Guy Carpenter, zei: “De verbeteringen van de gegevenskwaliteit en de wendbaarheid van de cybermodellen zijn van groot belang om kapitaal naar de cybermarkt te blijven trekken. Naarmate de modellen zich verder ontwikkelen, zullen kopers en verkopers van herverzekeringen zich kunnen concentreren op wat elke portefeuille echt onderscheidt en de prijs en verhandeling van belangrijke catastroferisico’s nauwkeuriger kunnen bepalen. Naarmate de structuren zich verder ontwikkelen om catastrofegebeurtenissen uit te sluiten, zullen kopers van herverzekeringen meer keuze hebben in de wijze waarop zij hun portefeuilles beheren.

Het rapport onderzoekt ook de mogelijkheid van een wereldwijd schadegeval in de sector op drie prominente cybermodelleringsplatforms. Om de schadelast  te modelleren, maakte Guy Carpenter gebruik van zijn eigen Cyber Data Lake dat gegevens bevat over bijna 2 miljoen cyberpolissen. De gebruikte schadescenario’s omvatten cloud, gegevensdiefstal en ransomware/malware.

Volgens de studie leverden de drie platforms een gemodelleerd verliesbereik op van 15,6 miljard tot 33,4 miljard dollar voor een wereldwijde schadegebeurtenis van 1:200 jaar. Voor een gebeurtenis van 1:50 jaar lag het gemodelleerde verliesbereik tussen 5,5 en 24,4 miljard dollar. Deze verschillen worden veroorzaakt door de interpretatie van scenario’s, verschillende visies op de voetafdrukken van gebeurtenissen en de analyse van historische gegevens.

Anthony Cordonnier, Global Co-Head of Cyber bij Guy Carpenter: “Het lijdt geen twijfel dat de gemodelleerde verliezen van een belangrijke cybergebeurtenis een impact op de markt zouden hebben. Aangezien de sector echter bestand is tegen aanzienlijk grotere verliezen uit andere klassen, zouden deze in de meeste gevallen niet onoverkomelijk moeten zijn. De belanghebbenden in de sector zien mogelijkheden voor verdere groei en prestaties in deze sector. Terwijl we nadenken over wat ons te wachten staat, moet de nadruk blijven liggen op de verdere activering van deze waardevolle productcategorie met een passende traditionele en alternatieve capaciteit.”