Global Risks Report 2023: macro-economische ontwikkelingen, digitalisering, mensen en klimaat en duurzaamheid dé risicothema’s die belangrijk zijn in 2023

De 18e editie van het Global Risks Report, gezamenlijk ontwikkeld door Marsh, Zurich en het World Economic Forum, schetst de belangrijkste risico’s en trends waar leiders de komende jaren mee te maken zullen krijgen. Daaruit komt naar voren macro-economische ontwikkelingen, digitalisering, mensen en klimaat en duurzaamheid  dé risicothema’s vormen die belangrijk zijn in 2023.

In een toelichting schrijft Marsh: “Het Global Risks Report wordt beschouwd als een van de belangrijkste bronnen van informatie over het huidige en toekomstige risicolandschap en helpt organisaties deze risico’s te begrijpen en hierop te anticiperen. Met dit rapport ontdekken bedrijven  de vier risicothema’s waar zij in 2023 op moet inzetten, begrijpen zij de belangrijkste verschuivingen en trends in een risicolandschap waarin steeds meer samenkom, informeren zij leiderschapsteams over het huidige en toekomstige risicolandschap en ontdekken zij welke acties organisatie nu kunnen ondernemen om risicoweerbaarheid op te bouwen.” om de top risico’

Macro-economisch: De COVID-19-pandemie, het conflict tussen Rusland en Oekraïne, grote natuurrampen wereldwijd en hun geopolitieke en geo-economische implicaties op de lange termijn hebben geleid tot de hoogste inflatiecijfers in decennia en crises in de kosten van levensonderhoud wereldwijd. Macro-economische ontwikkelingen wakkeren de angst aan voor een dreigende recessie, waardoor er onrust ontstaat over de risicovooruitzichten op korte termijn en de toekomstige groei. Het opbouwen van veerkracht in zulke turbulente tijden vereist een nieuwe strategische benadering van risico-identificatie, besluitvorming en paraatheid.

Digitalisering:In het huidige economische landschap spelen technologie en ervaring van de eindgebruiker een leidende rol in efficiëntie, groei en menselijke vooruitgang. Naarmate bedrijven meer activiteiten digitaliseren en vernieuwende technologie ontwikkelen – van blockchain tot AI tot genetische manipulatie en verder – is het absoluut noodzakelijk dat ze de weerbaarheid versterken tegen snel ontwikkelende cyberrisico’s, veranderende regelgeving en privacywetgeving, en fysieke en virtuele aanvallen op waardevolle data en systemen.

Klimaat en duurzaamheid:In het GRR 2023 vormen milieurisico’s de belangrijkste langetermijnzorgen van organisaties. De meeste risico’s hebben direct of indirect te maken met klimaatverandering, die algemeen wordt beschouwd als een existentieel risico. Met veerkrachtstrategieën die zich richten op het beoordelen en beperken van risico’s op het gebied van klimaatverandering en die investeringen in de transitie naar groene energie helpen versnellen, zullen bedrijven en de wereld hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen.