GILC-rapport: Cyberdekking wordt net zo alomvertegenwoordigd als een aansprakelijkheids- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering; Vraag naar cyberverzekeringen zal toenemen

Volgens een nieuw rapport van Global Insurance Law Connect (GILC), een samenwerkingsverband van verzekeringsadvocatenkantoren, zal een cyberverzekering uiteindelijk waarschijnlijk net zo alomvertegenwoordigd worden in de markt als een aansprakelijkheids- of beroepsaansprakelijkheidsdekking.

Het eerste Cyber Insurance Report van GILC bevatte inzichten van 19 landen over hun binnenlandse cyberverzekeringsmarkten. Het rapport bespreekt de belangrijkste veranderingen in de wereldwijde cyberverzekeringsmarkt en gaf een vooruitblik voor de komende jaren. Uit het rapport blijkt dat het aantal zwakke plekken in de beveiliging die door cybercriminelen worden uitgebuit blijft toenemen, evenals het dreigingsniveau in alle regio’s en sectoren.

Dynamische markt

Hoewel de toegenomen vraag naar cyberdekking de groei van de capaciteit heeft gestimuleerd, heeft de ernst van de cyberaanvallen ertoe geleid dat verzekeraars op hun hoede zijn over welke risico’s zij bereid zijn te verzekeren, aldus het rapport. “De cybermarkt is momenteel ongelooflijk dynamisch, en wat uit dit rapport naar voren komt, is dat hoewel de afzonderlijke markten met vergelijkbare uitdagingen worden geconfronteerd, de internationale respons zeer divers is”, aldus Giorgio Grasso, leader of GILC’s Cyber Special Interest Group van GILC en partner bij BTG Legal.

“Wereldwijd is er een veel grotere vraag naar dekking, terwijl geavanceerdere en duurdere aanvallen steeds vaker voorkomen. De regels inzake gegevensbescherming veranderen voortdurend, verschillen van land tot land en hebben onvermijdelijk invloed op de beoordeling door verzekeraars van het risico om dekking te bieden. In minder volwassen markten hebben we ook vastgesteld dat er werk aan de winkel is om bedrijven voor te lichten over de risico’s die ze lopen en de stappen die ze kunnen nemen om dat te beperken.”

Grasso zei dat naarmate de wereld verder digitaliseert, cyberverzekeringen zowel overheersend als vitaler zullen worden. “Zoals we in het rapport concluderen, heeft het de potentie om net zo alomvertegenwoordigd te worden als een aansprakelijkheids- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering,” zei hij. “Daarom is het zo belangrijk voor onze klanten dat wij als netwerk alles in het werk stellen om kennis met elkaar te delen en een holistisch, globaal beeld van deze vitale markt op te bouwen. Wij geloven dat dit rapport onze steeds groeiende expertise en de blijvende waarde van ons netwerk voor onze klanten aantoont.”

Klik hier om het rapport te downloaden: https://www.globalinsurancelaw.com/wp-content/uploads/2022/10/Global-Insurance-Law-Connect-cyber-report-October-2022.pdf.