GDV: Klimaatschades kunnen leiden tot een verdubbeling van de premies voor opstalverzekeringen


Duitse verzekeringsmaatschappijen waarschuwen voor de financiële gevolgen voor consumenten van alleen een verplichte verzekering tegen natuurrampen.”Als we preventie en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering niet consequent doorvoeren, schatten we dat de premies voor opstalverzekeringen  in Duitsland de komende tien jaar alleen al als gevolg van klimaatschade kunnen verdubbelen”, zegt Jörg Asmussen, directeur van het Duitse verbond van Verzekeraars (GDV).

Volgens Asmussen zouden alle huiseigenaren worden getroffen, en evenredig alle huurders via de huur. “Op sommige plaatsen zou een opstalverzekering zelfs zo duur kunnen worden dat klanten het zich niet meer kunnen veroorloven,” zegt de CEO van de GDV. De opmerkingen van de verzekeraarsorganisatie kwamen een dag voor de conferentie van staatspremiers, waar het onderwerp van de verplichte verzekering waarschijnlijk besproken zal worden in aanwezigheid van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

De reden voor deze mogelijke ontwikkeling: elke verzekeraar moet onderzoeken of hij de toenemende extreme weerschade op de lange termijn kan blijven verzekeren. Daar zijn ook wettelijke redenen voor, want verzekeraars moeten de stabiliteit van hun bedrijf waarborgen. “Zonder preventie zou het brede verzekeringsaanbod zoals we dat nu kennen in de toekomst kunnen krimpen,” zegt Mathias Kleuker, voorzitter van de GDV-Präsidialausschusses Risikoschutz in Gesellschaft und Wirtschaft. Sommige verzekeraars kunnen vroeg of laat gedwongen worden hun activiteiten stop te zetten omdat ze de bijbehorende risico’s niet langer kunnen dragen.

Om de urgentie van actie te onderstrepen, verwees de CEO van GDV naar het huidige statusrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, waarin staat dat klimaatverandering al heeft geleid tot meer frequente en ernstigere extreme weersomstandigheden. Ook in Duitsland moeten we daarom voorbereid zijn op nieuwe natuurrampen zoals overstromingen, stormen, hagel, tornado’s en droogte. “Zonder tegenmaatregelen, zonder preventie, zal deze ontwikkeling direct worden weerspiegeld in de verzekeringspremies,” legt Asmussen uit. “Niet alleen de verzekering tegen natuurrampen, die zware regenval en overstromingen dekt, zal worden beïnvloed. “Maar ook de hele verzekering voor woongebouwen, die storm- en hagelschade dekt.”

Tegen deze achtergrond promoot Asmussen het door de verzekeringssector ontwikkelde totaalconcept dat bestaat uit preventie van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering, voorzieningen voor rampen en verzekeringsdekking. “Als samenleving hebben we het immers nog steeds in onze hand om de schade als gevolg van klimaatverandering en daarmee de verzekeringspremies positief te beïnvloeden,” zegt Asmussen.

Om dit te bereiken moeten volgens de verzekeraars de volgende veranderingen snel worden doorgevoerd:

  • Klimaataangepaste planning, bouw en renovatie. Preventie moet een integraal onderdeel worden van de bouwvoorschriften van de overheid.
  • Stop met bouwen in overstromingsgebieden. Want elk jaar worden er ongeveer 1.500 nieuwe gebouwen gebouwd in overstromingsgevoelige gebieden.
  • Stop met het afdichten van oppervlakken. In de toekomst zou een beoordeling van het klimaatrisico verplicht moeten zijn voor bouwvergunningen.
  • Een nationaal portaal voor natuurgevaren. Dit moet het risicobewustzijn van de bevolking vergroten.

Met het oog op extreme natuurrampen en dus op mogelijke grenzen van particuliere verzekeringscapaciteiten, pleiten Asmussen en Kleuker voor een zogenaamde stop-loss regeling. In deze vorm van publiek-private samenwerking zou de staat de verliezen boven een vooraf bepaalde limiet op zich nemen. “We hebben het hier over uitzonderlijke rampen met een schadevolume dat duidelijk boven de 30 miljard euro ligt,” zegt Kleuker. De overstroming van het Ahrdal in 2021, met een schade van 8,5 miljard euro de zwaarste en duurste natuurramp voor Duitse verzekeraars tot nu toe, zou daarom niet in aanmerking zijn gekomen voor de stop-loss regeling. “Andere landen in Europa en de wereld hebben dergelijke partnerschappen, zoals Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk,” zei Asmussen. “Wij denken dat dit ook voor Duitsland een goede oplossing is.”