Gartner-onderzoek: Data-analyse, cyberbeveiliging, digitalisering en talentmanagement blijven in 2023 topprioriteiten voor chief audit executives


De belangrijkste aandachtsgebieden voor chief audit executives (CAE’s) in 2023 zijn het bevorderen van data analytics, het verschaffen van zekerheid over woekerende  digitale risico’s en talentmanagement, volgens een onderzoek van Gartner, Inc.

“In 2023 richten de meeste CAE’s zich op organisatorische en departementale digitale transformatie-initiatieven en het verbeteren van teambetrokkenheid en -prestaties als antwoord op groeiende assurance-behoeften”, zegt Leslee McKnight, Vice President in de Risk & Audit Practice van Gartner. “CAE’s moeten een bredere, meer uitdagende reeks risico’s afdekken op een moment dat ze er het minste vertrouwen in hebben. Om dit te kunnen doen, moeten ze een manier vinden om aan de assurancebehoeften van hun bedrijf te voldoen zonder de behoeften van hun teams in gevaar te brengen.”

Volgens een onderzoek van Gartner onder 112 CAE’s naar hun belangrijkste prioriteiten voor 2023, uitgevoerd van juli tot augustus 2022, is de meest genoemde prioriteit voor CAE’s het maken van de sprong naar meer geavanceerde analysetoepassingen (bijv. continue risicobeoordeling, automatisering en AI), gevolgd door het bijhouden van een snel evoluerend cyberbeveiligingslandschap (zie tabel 1).

Figuur 1: Top 10 prioriteiten voor CAE’s in 2023

Bron: Gartner (juli 2023)

De primaire uitdagingen voor auditafdelingen weerspiegelen de toenemende noodzaak voor auditteams om zekerheid te bieden over snel evoluerende technologieën, uitgebreide digitale transformatie en verhoogde efficiëntie van afdelingen. Om aan deze behoeften te voldoen, maken CAE’s zich zorgen over het digitaliseren van hun auditafdelingen en het hebben van het juiste talent en de juiste capaciteit om effectieve zekerheid te bieden over cyber- en IT-gerelateerde risico’s.

“De focus van CAE’s op het verschaffen van zekerheid over technologie en digitalisering en het bevorderen van het gebruik van data analytics door audit is niet nieuw”, aldus McKnight. “Audit executives zullen echter onder steeds grotere druk komen te staan om deze uitdagingen aan te gaan, aangezien organisaties klaar staan om hun risicobereidheid te vergroten en digitale investeringen de komende twee jaar blijven uitbreiden.”

“Het gebruik van gegevens en de groeiende digitale mogelijkheden in de auditafdeling kunnen zorgen voor de tijdige en voldoende dekking die hun organisaties nodig hebben, maar CAE’s worden geconfronteerd met voortdurende uitdagingen bij het evolueren van audit om efficiëntere en meer geavanceerde assurance-praktijken aan te nemen.”

CAE’s verwachten uitdagingen bij het voldoen aan uitgebreide assurance-eisen

Hoewel CAE’s zeggen dat het gebruik van meer geavanceerde analysetoepassingen een prioriteit is, hebben slechts weinigen vertrouwen in het vermogen van hun teams om dit te doen. Hoewel de meeste CAE’s zich richten op het bijhouden van een snel evoluerend cyberbeveiligingslandschap, hebben velen geen vertrouwen in het vermogen van hun teams om de juiste cyberbeveiligingsdekking te bieden. Een soortgelijke vertrouwenskloof bestaat voor de dekking van IT-risico’s en kritieke transformatieprojecten, die CAE’s ook als topprioriteiten voor 2023 hebben gerangschikt.

Hoewel de assurance-behoeften van organisaties in de huidige omgeving CAE’s een unieke kans bieden om de invloed van audit in de organisatie te vergroten, vergroten de toenemende eisen ook de assurance-uitdagingen waarmee CAE’s vaak worstelen. “CAE’s zullen een balans moeten vinden tussen het spelen van een strategische rol in de onderneming en het creëren en uitvoeren van een allesomvattende auditstrategie die de efficiëntie van audits verbetert, het gebruik van gegevens bevordert en de capaciteiten van teams afstemt op de nieuwe behoeften van hun bedrijf”, aldus McKnight

Talentmanagement blijft een belangrijk aandachtspunt voor 2023

Om de betrokkenheid en retentie van auditors te verbeteren, geeft bijna de helft van de CAE’s prioriteit aan de ontwikkeling en communicatie van aantrekkelijke carrièrepaden voor auditors. Onderzoeksgegevens van Gartner suggereren dat proactieve carrièrepaden de sleutel zijn tot het betrekken en behouden van werknemers in veeleisende werkomgevingen.

“CAE’s begrijpen het belang van het stimuleren en ondersteunen van auditteams om hen te helpen hun capaciteiten en carrière verder te ontwikkelen,” aldus McKnight. “Ervoor zorgen dat hun afdelingen voorbereid, betrokken en uitgerust zijn met de juiste vaardigheden en capaciteiten zal van het grootste belang zijn om gelijke tred te houden met de assurance-eisen van ondernemingen in 2023.”

Aanvullende informatie is beschikbaar voor klanten van Gartner in het rapport Top Audit Department Priorities for 2023. CAE’s kunnen dit onderzoek gebruiken om te vergelijken hoe en waar collega’s hun middelen dit jaar inzetten. Niet-klanten kunnen de Audit Strategic Planning Template downloaden:  Audit Strategic Planning Template.