Ferma zegt dat verzekeraars te weinig doen om klanten door energietransitie te helpen


Ferma heeft gezegd dat er een gebrek is aan capaciteit voor risicofinanciering om de overgang naar koolstofneutraliteit te ondersteunen en heeft er bij de verzekeringssector op aangedrongen niet langer te vertrouwen op “backward-looking underwriting guidelines”, om nieuwe oplossingen te bieden die klanten beter door deze moeilijke periode kunnen loodsen.

De Federation of European Risk Management Associations zei dat haar leden het gevoel hebben dat verzekeraars ‘erg traag’ zijn met het integreren van kennis die kan helpen bij het ontwikkelen en verzekeren van de holistische dekking die nodig is om de energietransitie te begeleiden. Tijdens een persconferentie zei de federatie dat Ferma en risicomanagers willen samenwerken met de verzekeringsmarkt om de mogelijkheden te verbeteren en dat zij tijdens het Ferma Forum volgende maand zullen proberen vooruitgang te boeken.

Ferma doet de oproep in een whitepaper getiteld Insuring the Transition, voorafgaand aan het FEREMA  forum op 9-11 oktober. In het document, dat is opgesteld door het duurzaamheidscomité van de federatie, staat dat Europese riskmanagers zich zorgen maken over een gebrek aan capaciteit voor risico-overdracht ter ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie. Het rapport roept de verzekeringssector op meer te doen om zijn klanten tijdens de overgangsperiode te ondersteunen.

Typhaine Beaupérin, CEO van Ferma, zei in een gesprek met de media dat er “een echt gevoel van urgentie” bestaat bij verzekeraars omdat bedrijven “dringend” adaptieve verzekeringsoplossingen nodig hebben. “Er is een gebrek aan voldoende verzekeringsmogelijkheden, wat investeringen in innovatieve technologieën afremt. We weten dat bedrijven moeten innoveren en risico’s moeten nemen om de overgang aan te kunnen”, aldus Beaupérin.

“Bedrijven moeten zich niet gestraft voelen door verzekeraars voor het omarmen van de groene transitie. Als gemeenschap van verzekerden roepen we verzekeraars op om af te stappen van een aanpak waarbij er notoir en strikt wordt vastgehouden aan achterhaalde acceptatierichtlijnen. In plaats daarvan willen zakelijke klanten dat verzekeraars een holistisch begrip krijgen van hun risico’s en behoeften, waardoor verzekeraars en ingenieurs meer flexibiliteit krijgen om zaken te doen buiten de starre richtlijnen om”, voegde ze eraan toe.

De CEO van Ferma zei dat sommige verzekeraars innoveren, bijvoorbeeld via parametrische oplossingen. Maar ze benadrukte dat er “ongetwijfeld een gevoel” bestaat onder verzekerden dat verzekeraars “erg traag zijn in het integreren van de beschikbare kennis om nieuwe oplossingen te helpen bieden. Ze moeten hun aanpak veranderen. Als Ferma willen we met hen samenwerken om daarbij te helpen,” voegde ze eraan toe.

Het whitepaper van Ferma zegt dat bedrijven lijden onder verzekeringsbeperkingen op drie gebieden die verband houden met de energietransitie.Ten eerste is er beperkte of geen dekking voor bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten uit het verleden, zoals banden met kolen of mijnbouw. Dit maakt het voor deze bedrijven moeilijker om door te gaan met de energietransitie, aldus het document.

Ten tweede wordt melding gemaakt van een gebrek aan dekking voor specifieke technologieën of materialen. Dit omvat offshore zonnepanelen, offshore windparken, waterstofbrandstof of -opslag, nieuwe bouwtechnieken en oplossingen of materialen die de overgang van fossiele brandstoffen ondersteunen.Het derde punt van zorg zijn de uitsluitingen voor specifieke risico’s. In het document wordt geklaagd dat risico’s voor materiële schade en lichamelijk letsel van polissen kunnen worden uitgesloten als de verzekerde directe of indirecte banden heeft met kolencentrales of mijnbouwactiviteiten. Het voegt eraan toe dat uitsluitingen zelfs van toepassing kunnen zijn wanneer accu’s worden opgeslagen of gebruikt in bijvoorbeeld sprinklerpompen.

Ferma wijst erop dat er een stroom van EU-regelgeving op stapel staat om te voldoen aan de Green Deal en een verbintenis van de lidstaten om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, die gevolgen zullen hebben voor bedrijven. De Corporate Sustainability Reporting Directive is zo’n pakket regels en betekent dat bedrijven binnenkort de voortgang van hun transitieplannen moeten laten zien. Dit wordt bemoeilijkt door een gebrek aan opties voor risico-overdracht om de overgang te ondersteunen.

“De richtlijn duurzaamheidsverslaglegging wordt van kracht voor financiële verslagperioden die beginnen op 1 januari 2024. Dat is nog maar 16 maanden. Bedrijven zullen onder druk staan om hun vooruitgang op weg naar koolstofneutraliteit aan te tonen, maar een gebrek aan voldoende risico-overdracht zal investeringen in innovatieve technologieën afremmen, aangezien de onderneming meer risico moet dragen”, aldus Dirk Wegener, voorzitter van Ferma.

Ferma’s CEO Beaupérin zei dat een gebrek aan gegevens over nieuwe risico’s een van de belangrijkste redenen is waarom verzekeraars zeggen dat het moeilijk is om oplossingen te bieden ter ondersteuning van koolstofneutraliteit. Maar volgens haar is dit een “kip-en-ei-situatie” en als ze niet verzekeren krijgen ze de gegevens niet. Als je projecten gaat verzekeren, helpt dat bij alle andere projecten. De indruk die we hebben van de riskmanagers is dat de risicobereidheid van verzekeraars afneemt en dat er een aversie is om risico’s te nemen, wat bedrijven uiteindelijk niet helpt om te innoveren. Ze moeten innoveren om deze overgang te kunnen maken,” zei ze.

Ferma is zich ervan bewust dat risicomanagers ook hun rol moeten spelen om verzekeraars te helpen met betere verzekeringsdekking, en heeft beloofd haar steentje bij te dragen om die samenwerking te stimuleren.”Er is zeker ruimte om de samenwerking te verbeteren en gegevens te delen. Dit is een gebied waar je veel kunt doen als je vertrouwen hebt. We zijn ons ervan bewust dat verzekeraars gegevens nodig hebben om goed te kunnen verzekeren en risicomanagers kunnen hen daarbij helpen. Maar het is heel belangrijk dat er niet alleen meer dialoog is, maar ook concrete actie”, aldus Beaupérin.

“We begrijpen dat (her)verzekeraars worstelen met regelgevende, zakelijke en juridische ontwikkelingen in verband met klimaatverandering en duurzaamheid, maar we dringen er bij hen op aan deze opmerkingen te lezen zodat ze een beter partnerschap met hun zakelijke klanten kunnen opbouwen om de overgang te vergemakkelijken”, voegde ze eraan toe.De CEO zei dat Ferma het thema ‘transitioning together’ heeft gekozen voor haar forum omdat risicomanagers met de verzekeringsgemeenschap aan dit onderwerp willen werken. Ze merkte op dat een keynotesessie op het evenement, ‘verzekering in transitie’, de gelegenheid zal bieden om het onderwerp aan te snijden.

.