Ferma wil samen met Eiopa werken aan meer captive-vriendelijke regels in heel Europa


Volgens FERMA-president Dirk Wegener hebben Europese verzekeringsmanagers momenteel te maken met een zeer complexe markt en moeten zij hun uiterste best doen om de best mogelijke voorwaarden te bedingen. Hij heeft Europa’s risk- en insurancemanagers geadviseerd zich te concentreren op transparantie en duidelijkheid als het gaat om hun risicoprofiel en ervoor te zorgen dat de totale verzekerde waarden (TIV’s) regelmatig worden bijgewerkt om de inflatie te weerspiegelen, terwijl ze zich voorbereiden op vernieuwingen in wat een moeilijke markt blijft.

Wegener vertelde Commercial Risk dat Europese risico- en verzekeringsmanagers moeten blijven investeren in risicobeperking en retentiestrategieën en de ontwikkelingen in de captivesfeer goed in de gaten moeten houden. Hij wees op de recente positieve ontwikkelingen in Frankrijk met betrekking tot captives, waar het Franse ministerie van Financiën stappen heeft ondernomen om het gebruik ervan aantrekkelijker te maken voor Franse bedrijven. Andere nationale verenigingen voor risicobeheer, zoals Igrea in Spanje en Anra in Italië, hebben duidelijk gemaakt dat zij graag zouden zien dat hun autoriteiten dit voorbeeld zouden volgen.

Wegener stelt dat Ferma ‘actief betrokken’ is geweest bij het bevorderen van de dialoog met de betrokken captives in Spanje, Italië en Frankrijk. Hij voegde eraan toe dat de federatie ‘zeer open’ zou staan voor rechtstreekse samenwerking met de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) om de ontwikkeling van een meer captive-vriendelijke omgeving in heel Europa te bevorderen. Hij verklaarde dat de Europese risk- en insurancemanagers  momenteel te maken hebben met een zeer complexe markt en dat zij de vinger aan de pols moeten houden om de best mogelijke voorwaarden te verkrijgen.

“Er zijn verschillende factoren die momenteel de marktdynamiek in de commerciële verzekeringssector beïnvloeden, gaande van geopolitieke kwesties en de aanhoudende gevolgen van de pandemie tot verstoring van de toeleveringsketen en de toenemende frequentie en ernst van natuurrampen. Voeg daarbij de aanhoudende economische inflatieproblemen, die een aanzienlijke impact hebben op de totale verzekerde waarden (TIV’s), en het is duidelijk een zeer complexe markt,” zei hij.

“Om die complexiteit aan te pakken, moeten riskmanagers zorgen voor transparantie en duidelijkheid over hun risicoprofiel. Het is belangrijk om TIV’s te herzien en bij te werken om het effect van inflatie op activa weer te geven. Gezien de voortdurende stijging van de tarieven moeten risicobeheerders de hele verzekeringsmarkt in de gaten houden om te proberen tarieven en dekkingsvoorwaarden te verkrijgen die in overeenstemming zijn met hun risicostrategie.”

Wegener adviseerde de Europese risico- en verzekeringsmanagers om hun retentiestrategieën voortdurend te evalueren en waar mogelijk meer te investeren in maatregelen voor risicobeperking en schadepreventie. “Ze moeten ook hun beveiligingspraktijken verbeteren, vooral met betrekking tot cybergerelateerde risico’s, om de potentiële blootstelling te beperken.”Het doel is om het risicoprofiel zo verzekerbaar mogelijk te maken, of anders de risicobestendigheid te versterken om het vertrouwen van bedrijven in het behouden van een groter deel van het risico te vergroten”, aldus Wegener.

De ervaren verzekeringsmanager werd gevraagd welk advies hij heeft voor jongere riskmanagers die nog niet eerder zo’n moeilijke markt hebben meegemaakt. “Begin vroeg en wees duidelijk over de strategie. Mijn advies aan riskmanagers die aan het begin van hun carrière staan, is om zo vroeg mogelijk te beginnen met het vernieuwingsproces. Maak gedetailleerde beoordelingen van uw risico’s, herzie uw TIV’s, zorg voor de grootst mogelijke duidelijkheid over uw risicoprofiel en bekijk een zo breed mogelijk scala aan potentiële verzekeraars. Werk ook samen met de financiële afdeling om een duidelijk inzicht te krijgen in uw strategie voor risicobehoud,” aldus Wegener.

“Ik zou hen ook willen aanmoedigen om te leren van hun collega’s in de markt en gebruik te maken van de mogelijkheden die verenigingen zoals Ferma bieden om te netwerken met mensen uit de risicowereld en hun relaties met de verzekeringssector uit te bouwen”, voegde hij eraan toe.

Wegener zegt dat de toegenomen belangstelling voor captives tijdens de recente moeilijke markt niet echt als een verrassing komt. Volgens hem is de in Frankrijk ondernomen actie een echt positieve ontwikkeling die elders in Europa navolging zou kunnen vinden.

“Captives vormen een zeer efficiënt mechanisme voor risicobeheer en financiering voor een groeiend aantal bedrijven, en het is niet verrassend dat meer landen hun aantrekkingskracht als vestigingsplaats voor dergelijke vehikels willen vergroten.Frankrijk heeft een reeks fiscale maatregelen ingevoerd die gunstig zijn voor captives en heeft zijn verzekeringsregels niet rechtstreeks gewijzigd. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling en geloven dat er in het algemeen veel voor te zeggen is om het fiscale beleid aan te passen om de vestiging van captives op de gehele EU-markt te vergemakkelijken,” voegde Wegener eraan toe.

De voorzitter van Ferma wees erop dat de federatie al lang pleit voor veranderingen in de regelgeving die gunstig zijn voor captives, en een actieve rol speelt bij de ondersteuning van haar leden op dit belangrijke gebied.”Onlangs hebben we bijvoorbeeld aangedrongen op een eerlijke fiscale behandeling van captives, en Ferma is ook actief betrokken bij het faciliteren van de dialoog met relevante captive partijen in Frankrijk, Spanje en Italië. Wij zouden graag rechtstreeks met Eiopa samenwerken om de ontwikkeling van een meer captive-vriendelijke omgeving in heel Europa te bevorderen”, aldus Wegener.

Bron Commercial Risk Europe