FERMA: Verplichte EU-regelgeving niet nodig voor een beter beheer van duurzaamheidsrisico’s


FERMA, de Europese koepel van nationale riskmanagementorganisaties, acht verplichte EU-regelgeving niet nodig om duurzaamheidsrisico’s beter te kunnen managen. “Bestaande processen en raamwerken, zoals enterprise risk management (ERM), moedigen bedrijven al aan om te kijken naar de risico’s en impact van zaken als milieuvervuiling, mensenrechtenschendingen en klimaatverandering. Het creëren van verplichte vereisten voor due diligence voor de hele EU zal  leiden tot extra administratieve kosten en het concurrentievermogen van Europese bedrijven schaden.” Deze opmerkingen vormen de kern van FERMA’s reactie op de recente openbare raadpleging van de Europese Commissie over duurzame corporate governance.

Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema voor FERMA. Haar duurzaamheidscommissie bereidde het antwoord voor, waarin staat: “Elk initiatief op het gebied van duurzame corporate governance zal een directe impact hebben op de risicoposities (of het risicoprofiel) van een organisatie – de primaire zorg van de risicomanager – en daarom is essentieel dat onze stem wordt gehoord in dit onderwerp. “

FERMA verwelkomt de EU-doelstelling om duurzaamheid op de lange termijn onder te brengen in corporate governance. Om dit doel te bereiken, geeft FERMA de voorkeur aan de ‘minimale proces- en definities-benadering’ met vereisten die risicogebaseerd zijn en evenredig aan de aard, schaal en complexiteit van de organisatie. “Dergelijke processen bevorderen ook het denken anders dan  vanuit een kortetermijnperspectief en helpen bij het in kaart brengen van waarschijnlijke gevolgen voor een breed scala aan belanghebbenden”, aldus de FERMA

 Om dit doel te bereiken, geeft FERMA de voorkeur aan de ‘minimale proces- en definitiesbenadering’ met vereisten die risicogebaseerd zijn en evenredig met de aard, schaal en complexiteit van de organisatie. “Dergelijke processen bevorderen bedrijvenander te gaan denken dan vanuit  een kortetermijnperspectief en helpen bij het in kaart brengen

FERMA is van mening dat bestuurders rekening moeten houden met de belangen van belanghebbenden en de sociale en milieuprestaties moeten maximaliseren in combinatie met financieel rendement. Tegelijkertijd stelt FERMA dat er een duidelijke perimeter  moet zijn voor het type belanghebbenden als het gaat om het definiëren van de zorgplicht van bestuurders.

Als het gaat om potentieel schadelijke effecten op de duurzaamheid van bedrijven in de toeleveringsketen, stelt FERMA dat de beste aanpak eruit  bestaat om bedrijven verder aan te moedigen om een ​​holistische benadering van risicobeheer te hanteren. “Als de EU wil optreden, moet ze richtlijnen en normen ondersteunen en geen nieuwe dwingende vereisten creëren.”