FERMA Seminar benadrukt de noodzaak voor riskmanagers om een prominentere rol te spelen in het stimuleren van duurzaamheid en concurrentievermogen van bedrijven


Het 12e FERMA Seminar over Risicomanagement – ‘The Roadmap to Strategic Risk Management’ – werd op 17 oktober  afgesloten met een oproep aan riskmanagers om te blijven laten zien dat zij een essentiële rol spelen bij het mogelijk maken van besluitvorming op basis van risico’s, wat cruciaal is voor de duurzaamheid en het concurrentievermogen van bedrijven.

Het tweedaagse educatieve evenement, georganiseerd door FERMA in Antwerpen, België, bood een platform voor meer dan 320 afgevaardigden uit de riskmanagementprofessie in heel Europa om enkele van de huidige en toekomstige uitdagingen en kansen voor de sector te verkennen. Het seminar omvatte panelsessies met CEO’s en CRO’s en een reeks workshops rond belangrijke aspecten van het thema van het evenement.

In zijn openingstoespraak zei Dirk Wegener, die tijdens het seminar het voorzitterschap van FERMA overdroeg aan Charlotte Hedemark: “Riskmanagement moet gezien worden als een functie met toegevoegde waarde die verder gaat dan het managen van operationele risico’s en die rechtstreeks in contact staat met de C-suite om de bredere strategische ambities van de organisatie te ondersteunen. Riskmanagers kunnen en moeten een leidende rol spelen in het bevorderen van duurzame bedrijfsprestaties en het stimuleren van het algehele concurrentievermogen.”

Het evenement bood aankomend voorzitter Charlotte Hedemark een platform om de prioriteiten van FERMA voor 2024 en 2025 te benadrukken op het gebied van belangenbehartiging, leiderschap en wendbaarheid, en om de nieuwe slogan van de federatie uit te dragen: “connect, influence, empower”.

Ze benadrukte hoe FERMA nauwer zal samenwerken met experts uit verschillende sectoren om het strategisch inzicht in opkomende risico’s te verbeteren: “We zullen deze perspectieven gebruiken in onze activiteiten die zich uitstrekken over onze onderzoeken, thought leadership en positioneringsdocumenten. Daarnaast zullen we een nieuwe visie op mondiaal riskmanagement promoten tijdens onze evenementen. Met FERMA’s positie als leider op het gebied van risico’s zullen we optimaal gebruik maken van opleidings- en trainingsmogelijkheden om de status van het beroep te blijven verhogen – en nieuw talent aan te trekken.”

Panel

Het seminar omvatte een CEO-paneldiscussie met Pascal Juery, CEO bij Agfa, en François Michel, CEO bij John Cockerill. Tijdens deze discussie gaven de panelleden inzicht in hoe risicobeheer deel uitmaakt van het strategische besluitvormingsproces.

Juery zei tijdens het seminarie over het kritieke belang van het risicomanagementperspectief bij strategische besluitvorming: “Riskmanagement maakt integraal deel uit van alle strategische beslissingen die bij Agfa genomen worden. We zien dit niet alleen als essentieel om onze organisatorische veerkracht te garanderen, maar ook om onze activiteiten toekomstbestendig te maken, wat voor mij de primaire doelstelling is.” Hij voegde eraan toe dat het doel voor de riskmanager volgens hem is om “een strategische partner te worden die ons helpt riskmanagement te integreren in de algemene strategische planning van de onderneming.”

In zijn commentaar op hoe riskmanagement is geïntegreerd in de besluitvorming bij John Cockerill en hoe de functie zich binnen de organisatie heeft ontwikkeld, zei Michel: “Hoe groter de volatiliteit van de risico’s die we zien, hoe meer stabiliteit in het proces, de volwassenheid van de aanpak en de kwaliteit van het oordeel ik verwacht van de risicomanagementfunctie. Dit is wat we hebben bij John Cockerill en waar we veel tijd in hebben geïnvesteerd om het te ontwikkelen.”

Aan het eind van het evenement zei Laurence Eeckman, bestuurslid van FERMA, dagvoorzitter van het FERMA-seminar en Vice President Group Risk Management bij Atlas Copco: “CRO’s zijn de ‘go-to-people’ binnen hun organisaties geworden, omdat ze hun raad van bestuur en CEO’s toegevoegde waarde bieden op het gebied van risicogebaseerde besluitvorming. Maar zelfs in zeer volwassen organisaties zijn er nog uitdagingen.”

Ze ging in op een aantal kritische vragen die tijdens het seminar aan bod kwamen en stelde één vraag centraal in het thema van het evenement: “Hoe zorgen we voor risicogovernance en een risicocultuur die ons in staat stellen om onze rol te spelen in de strategische besluitvorming, groeiambities en het algehele concurrentievermogen van onze bedrijven?” Ze besloot met de woorden: “Ik hoop dat u nu teruggaat naar uw organisaties met veel energie en een hoofd vol nieuwe ideeën, maar ook met een goed netwerk waarmee u tips en best practices kunt delen.”

FERMA nodigde afgevaardigden uit om de discussie voort te zetten op het FERMA Forum 2024. Bij de lancering van het thema van het evenement – “Join the Risk Revolution” – kondigde FERMA aan dat het forum zal plaatsvinden op 20-22 oktober 2024 in Madrid, Spanje. Het evenement geeft volgens FERMA aan dat riskmanagement zich op een kritiek keerpunt bevindt en biedt de mogelijkheid om evoluerende risico-ecosystemen te verkennen en essentiële kennis en vaardigheden te vergroten.

Meer informatie over het FERMA Seminar is beschikbaar op www.ferma-seminar.eu.